Щодо підстав для відмови в припиненні дії свідоцтва на знак для товарів і послуг та доказів використання знака

Підставами для відмови в достроковому припиненні дії свідоцтва (повністю або щодо частини зазначених у ньому товарів чи послуг) є: фактична наявність на
ринку України спірних товарів і послуг; невикористання зареєстрованої торговельної марки менше від п’яти років; наявність поважних причин такого невикористання.

Саме лише укладення договорів (у тому числі, ліцензійних) щодо розпорядження
майновими правами на знак для товарів і послуг не може вважатися використанням такого знака. Доказами використання певного позначення відповідно до укладеного договору можуть слугувати, зокрема, договори купівлі-продажу чи поставки товару, на яких розміщено знак, договори про розміщення рекламної продукції про такі товари на відповідних рекламних носіях тощо. Використання позначення може підтверджуватися й фактичними даними про використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва (доказами такого використання позначення мають бути такі ж документи, як і у випадку, якби власник знака використовував його у власній діяльності).

Детальніше з текстом постанови КГС ВС КГС ВС від 01.02.2022 у справі No 910/10935/20 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/102914128.