Щодо підстав покладення на позивача судових витрат у зв’язку із залишенням його позову без розгляду

Ухвалою місцевого господарського суду позов залишено без розгляду у зв’язку з неявкою повноважного представника позивача в судове засідання.

Відповідно до ч. 5 ст. 130 ГПК України у разі закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду відповідач має право заявити вимоги про компенсацію здійснених ним витрат, пов’язаних з розглядом справи, внаслідок необґрунтованих дій позивача.

На підставі цієї норми відповідач звернувся до суду першої інстанції із заявою про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу та проведення експертного дослідження, яку суд задовольнив частково.

За результатами нового апеляційного розгляду ухвалу суду першої інстанції про часткове задоволення заяви відповідача залишено без змін. Позивачка оскаржила ці рішення в Касаційному господарському суді, який залишив скаргу без задоволення.

КГС ВС зауважив, що суд апеляційної інстанції надав оцінку діям позивача, які призвели до залишення позову без розгляду, з покликанням на актуальні правові висновки Верховного Суду щодо цього питання, і зазначив, що неявка в судове засідання повноважного представника позивача, належним чином повідомленого про час і місце розгляду справи, у разі неподання позивачем заяви про розгляд справи за його відсутності та неповідомлення причин такої неявки можуть кваліфікуватися як необґрунтовані в розумінні ч. 5 ст. 130 ГПК України, незалежно від того, чи визнавалась обов’язковою явка учасників судового процесу в судове засідання. У зв’язку з цим наявні підстави для вирішення питання про покладення відповідних судових витрат на позивача.

Постанова КГС ВС від 23 травня 2023 року у справі № 910/12184/20 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/111249383.