Щодо підстав виникнення грошового зобов’язання з виплати винагороди приватному виконавцю в розумінні статті 1 КУзПБ

Основна винагорода приватного виконавця за своїм призначенням є винагородою приватному виконавцю за вчинення заходів примусового виконання рішення за умови, що такі заходи призвели до повного або часткового виконання рішення, і стягується з боржника в розмірі, пропорційному до фактично стягнутої суми.

Системний аналіз норм, якими врегульовано питання основної винагороди
приватного виконавця, дає підстави для висновку, що розмір цієї винагороди
встановлюється у постанові про стягнення з боржника основної винагороди
приватного виконавця, яка приймається при відкритті виконавчого провадження, і вона підлягає сплаті на користь приватного виконавця одночасно із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом на користь стягувача.

Оскільки норми законодавства пов’язують виплату основної винагороди
приватного виконавця одночасно із задоволенням вимог стягувача, право
вимоги приватного виконавця виникає у момент фактичного виконання
боржником виконавчого документа. Відповідно, одночасно з виникненням права вимоги приватного виконавця на виплату основної винагороди виникає і грошове зобов’язання у боржника в розумінні статті 1 КУзПБ.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 02.06.2021 у справі No910/11384/20 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/97628017.