Щодо повідомлення суб’єкта містобудування про проведення позапланової перевірки

Громадянин оскаржив до суду припис Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради про зупинення підготовчих та будівельних робіт, оскільки його не повідомили про проведення перевірки.

Відмовляючи в задоволенні позову, суди попередніх інстанцій, зокрема, виходили з того, що приписи Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553, не визначають обов’язку органу державного архітектурно-будівельного контролю щодо попереднього повідомлення суб’єкта містобудування про намір проведення позапланового заходу, а присутність суб’єкта містобудування під час позапланової перевірки є правом, а не обов’язком.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду з такими рішеннями судів попередніх інстанцій не погодився з огляду на таке.

Колегія суддів зазначила, що відповідно до згаданого Порядку посадові особи органів державного архітектурно-будівельного контролю здійснюють, зокрема, позапланові перевірки суб’єктів містобудування на предмет дотримання ними під час здійснення будівництва вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності та інших нормативних актів, що регулюють цей вид діяльності та під час здійснення такого контролю мають право на безперешкодний доступ на місце будівництва об’єкта та до об’єктів, що підлягають обов’язковому обстеженню.

Вказаному праву контролюючого органу кореспондує право суб’єкта містобудування бути присутнім під час здійснення перевірки або забезпечити присутність своїх представників за умови дотримання посадовими особами порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю. В такому разі допуск до проведення перевірки є обов’язком такого суб’єкта містобудування.

Суд, проаналізувавши положення зазначеного Порядку, дійшов висновку, що державний архітектурно-будівельний контроль може здійснюватися без присутності суб’єктів містобудування або їхніх представників, лише у випадку, якщо останні були належним чином повідомлені про дату і час проведення перевірки, але не прибули на об’єкт будівництва для проведення перевірки.

При цьому в законодавстві не передбачено чіткого порядку попереднього повідомлення суб’єкта містобудування про проведення позапланової перевірки як обов’язкової передумови її проведення, однак для забезпечення присутності уповноваженого представника під час проведення такої відповідач у межах підготовки до проведення позапланової перевірки повинен вчинити дії щодо повідомлення суб’єкта містобудування про її проведення.

Водночас суди попередніх інстанцій, установивши відсутність позивача під час проведення повторної позапланової перевірки, помилково не дослідили питання про вжиття відповідачем заходів для реалізації права суб’єкта містобудування бути присутнім під час здійснення перевірки, зокрема щодо повідомлення його про проведення повторної перевірки.

Постанова Верховного Суду від 13 грудня 2021 року у справі № 160/9483/19 (адміністративне провадження № К/9901/31281/20) – http://reyestr.court.gov.ua/Review/101897401.