Щодо правочину, вчиненого боржником на шкоду кредиторам

Фраудаторним може виявитися будь -який правочин, що здійснюється між учасниками господарських правовідносин, який укладений на шкоду кредиторам.

Отже, такий правочин може бути визнаний недійсним в порядку позовного провадження у межах справи про банкрутство відповідно до статті 7 КУзПБ на підставі пункту 6 частини першої статті 3 ЦК України як такий, що вчинений всупереч принципу добросовісності, та частин третьої, шостої статті 13 ЦК України з підстав недопустимості зловживання правом, на відміну від визнання недійсним фіктивного правочину, лише на підставі статті 234 ЦК України.

У такому разі звернення в межах справи про банкрутство з позовом про визнання недійсними правочинів боржника на підставі загальних засад цивільного законодавства та недопустимості зловживання правом є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість захисту порушених прав кредиторів та боржника.

Детальніше з текстом постанови від 27.01.2022 у справі No 904/5693/20 (904/4517/21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/102914114. (також див. постанов и від 27.01.2022 у справі No 904/5693/20 (904/4523/21) , від 09.02.2022 у справах No 905/2030/19 (910/11174/19), No 905/2030/19 (905/2429/19).