Щодо способу захисту порушеного права споживача електроенергії в разі його незгоди з фактом безоблікового споживання

Спосіб захисту порушеного права шляхом визнання протиправними дій зі складання та розгляду акта про порушення ПКЕЕ не може сприяти ефективному відновленню права, яке позивач вважає порушеним, оскільки задоволення позову не матиме наслідком визнання незаконним і скасування цього акта, як й інших документів, складених на його підставі, тобто спір між сторонами не буде вичерпано.

Ефективним у цьому разі способом захисту порушеного права споживача необхідно вважати вимогу про скасування рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої електричної енергії та її вартості, оскільки таке рішення комісії, оформлене відповідним протоколом із розгляду акта про порушення ПКЕЕ, безпосередньо впливає на права та обов’язки відповідного суб’єкта господарювання в контексті його відносин з електропередавальною організацією, встановлює обсяг і вартість недоврахованої електроенергії.

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства зобмеженою відповідальністю
“Альфабуд” (надалі – позивач) до Приватного акціонерного товариства
“Прикарпаттяобленерго” (надалі – відповідач) про визнання протиправними дій
по складанню та розгляду акта про порушення Правил користування електричною енергією (надалі – ПКЕЕ).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

26.06.2013 між відповідачем (постачальник) та позивачем (споживач) укладено
договір про постачання електричної енергії.

У подальшому Івано-Франківським РЕМ видано Розпорядження від 22.02.2017 на припинення електропостачання на об’єкт позивача.

Працівниками філії Івано-Франківського РЕМ ПАТ “Прикарпаттяобленерго” за участю представника позивача та директора власника кабельної лінії на об’єкті, було складено акт про порушення від 24.03.2017, відповідно до якого позивачем
вчинено самовільне підключення електроустановки до електричної мережі шляхом врізки в кабельну лінію споживача.

Згідно з протоколом від 29.06.2017 на засіданні комісії філії АТ “Прикарпаттяобленерго” “Івано-Франківського РЕМ” по розгляду акта про порушення ПКЕЕ від 24.03.2017 було прийнято рішення, відповідно до якого проведено розрахунок обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачем п.7.6 ПКЕЕ.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що акт від 24.03.2017 відповідач склав із грубими порушеннями діючих ПКЕЕ та Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, необлікованої внаслідок порушення споживачами правил
користування електричною енергією, затвердженої постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики від 04.05.2006 No562. Позивач вважає, що за умови визнання протиправними дій зі складання та розгляду акта від 24.03.2017 про порушення ПКЕЕ, такий (акт) буде визнаний незаконним та підлягатиме скасуванню, як й інші документи, складені на його підставі, тобто до споживача не можуть бути застосовані незаконні та такі, що не відповідають
вимогам закону, санкції.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Згідно з пунктом 6.42 ПКЕ Е (тут і далі в редакції, чинній на момент виникнення
спірних відносин), на підставі акта порушень уповноваженими представниками
постачальника електричної енергії (електропередавальної організації) під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг недоврахованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків.

Відповідно до ПКЕЕ такий акт може бути скасовано внаслідок скасування
рішення комісії енергопостачальника з його розгляду в судовому порядку, а не шляхом визнання дій зі складання акта протиправними, як вказує апелянт.

Відповідно до абзацу третього підпункту 8.2.7 норм Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 No312 (далі – ПРРЕЕ) у разі незгоди споживача з фактом безоблікового споживання електричної енергії та відмови від сплати вартості необлікованої електричної енергії оператор системи звертається з позовом до суду для підтвердження факту безоблікового споживання електричної енергії та стягнення вартості необлікованої електричної енергії.

Спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення та/або визначенні обсягу та вартості необлікованої електричної енергії,
вирішуються Регулятором, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики відповідно до компетенції, енергетичним омбудсменом та/або судом (абзац четвертий).

Якщо судом прийнято рішення, яким спростовано факт безоблікового споживання електричної енергії споживачем та/або відмовлено оператору системи в задоволенні позову щодо стягнення зі споживача вартості необлікованої електричної енергії, розрахованої на підставі акта про порушення, та за умови набрання рішенням суду законної сили оператор системи скасовує відповідний акт про порушення (абзац п’ятий).

Із наведених норм вбачається, що спірні питання, які виникають між сторонами при складанні акта про порушення можуть бути вирішені під час судового розгляду позову щодо стягнення зі споживача вартості необлікованої електричної енергії, розрахованої на підставі акта про порушення.

Аналіз наведених положень ПРРЕЕ, зокрема абзацу четвертого підпункту 8.2.7, не дає підстав стверджувати, що: (1) ним встановлено спосіб захисту права про
визнання дій неправомірними, оскільки в ньому зазначено лише про вирішення
судом спірних питань, які виникають при складанні акта про порушення; (2) обраний позивачем спосіб захисту порушеного права шляхом визнання протиправними дій зі складання та розгляду акта про порушення ПРРЕЕ не може сприяти ефективному відновленню права, яке позивач вважає порушеним, адже задоволення позову не матиме наслідком визнання незаконним та скасування цього акта, як й інших документів, складених на його підставі, тобто спір між сторонами не буде вичерпано.

Ефективним у цьому випадку способом захисту права, яке позивач як споживач вважає порушеним, необхідно вважати вимогу про скасування рішення комісії електропередавальної організації про визначення обсягу недоврахованої
електричної енергії та її вартості, оскільки таке рішення комісії, оформлене
відповідним протоколом з розгляду акта про порушення ПКЕЕ, безпосередньо
впливає на права та обов’язки відповідного суб’єкта господарювання в контексті
його відносин з електропередавальною організацією, встановлює обсяг і вартість недоврахованої електроенергії, що позивач й зробив, звернувшись до Господарського суду Івано-Франківської області з відповідним позовом у іншій справі.

З огляду на наведене, КГС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову про визнання протиправними дій зі складання та розгляду від 24.03.2017 про порушення ПКЕЕ саме з підстав обрання позивачем неефективного способу захисту.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 25.05.2022 у справі No 909/246/20 можна ознайомитись за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104644478.