Щодо умов задоволення вимог за банківською гарантією

Обов’язок гаранта сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії настає за умови порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією та направлення кредитором гаранту письмової вимоги разом із зазначеними в гарантії документами. За відсутності однієї із вказаних умов відповідальність гаранта не настає.

При вирішенні спору про існування обов’язку гаранта сплатити за гарантією до предмета доказування входить, у першу чергу, дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов’язку — гарантійного випадку (порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією), а не формальне дослідження виключно наявності заяви про сплату за гарантією.

ОП КГС ВС розглянула справу за позовом Державного підприємства “Адміністрація морських портів України” (далі – ДП “Адміністрація морських портів України” ) до Акціонерного товариства “Банк Альянс” (далі – АТ “Банк Альянс”), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача – Товариство з обмеженою відповідальністю “Гідробуд Україна” (далі – ТОВ “Гідробуд Україна”) про стягнення гарантії повернення авансового платежу.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

30.07.2018 між ДП “Адміністрація морських портів України” (замовник) та ТОВ “Гідробуд Україна”(підрядник) було укладено договір, за яким підрядник
зобов’язався відповідно до робочого проєкту та умов договору виконати роботи
з будівництва об’єкта, а замовник зобов’язався прийняти та оплатити такі роботи
(далі – договір).

На виконання пункту 3.2 договору замовником було передано підряднику фронт робіт, що підтверджується підписаним сторонами актом приймання-передачі робіт від 09.10.2018.

Також на здійснення замовником попередньої оплати у розмірі 50% від договірної ціни, 27.09.2018 було надано гарантію, за якою АТ “Банк Альянс”
взято на себе безвідкличні зобов’язання сплатити на поточний рахунок бенефіціара (ДП “Адміністрація морських портів України”) за першою його вимогою суму, що відповідає розміру попередньої оплати, протягом п’яти банківських днів з дня, наступного за датою отримання оригіналу письмової вимоги.

ДП “Адміністрація морських портів України” зазначає, що ТОВ “Гідробуд Україна” не приступило до виконання робіт за договором, у зв’язку з чим. ДП “Адміністрація морських портів України” зверталось до ТОВ “Гідробуд Україна” з вимогою про повернення авансового платежу. Проте вказана претензія
залишена без відповіді та задоволення.

У зв’язку з тим, що ДП “Адміністрація морських портів України” у визначений строк грошові кошти повернуті не були, останнє через Публічне акціонерне
товариство Акціонерний банк “Укргазбанк” неодноразово надсилало до АТ “Банк
Альянс” письмову вимогу за гарантією, виданою АТ “Банк Альянс” у забезпечення виконання ТОВ “Гідробуд Україна” договору.

АТ “Банк Альянс” відмовив у виконанні гарантії, посилаючись на ухвалу про забезпечення позову, якою АТ “Банк Альянс” заборонено здійснювати платежі ДП “Адміністрація морських портів України” за гарантією.

Водночас судами встановлено, що на дату звернення ДП “Адміністрація
морських портів України” до суду з зазначеним позовом, гарантія була чинною і такою, що підлягає виконанню.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2021, позовні вимоги задоволено повністю.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

ОП КГС ВС не погодилась з висновком судів попередніх інстанцій про
обґрунтованість та доведеність позовних вимог щодо стягнення гарантійної суми, який зроблений судами з огляду на те, що ДП “Адміністрація морських портів України” звернулось до АТ “Банк Альянс” з вимогою про сплату гарантійної суми, яка не перевищувала суми гарантії, а також у порядку, на умовах та у встановлений в гарантії строк і звернула увагу таке.

Враховуючи приписи статей 560, 563, 565 ЦК України, обов’язок гаранта сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії настає за умови порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією та направлення
кредитором гаранту письмової вимоги разом із зазначеними в гарантії документами. За відсутності однієї із вказаних умов відповідальність гаранта не настає.

Відповідно до пункту 9 частини третьої розділу І “Положення про порядок
здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах”, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 No 639 (далі – Положення) гарантія – це спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант бере на себе грошове зобов’язання перед бенефіціаром сплатити кошти в разі настання гарантійного випадку. Зобов’язання банку-гаранта перед бенефіціаром не залежить від базових відносин, які забезпечуються такою гарантією (їх припинення або недійсності), зокрема і тоді, коли посилання на такі базові відносини безпосередньо міститься в тексті гарантії.

Згідно з пунктом 36 Положення банк-гарант (резидент), отримавши від бенефіціара або банку бенефіціара, або іншого банку вимогу, перевіряє
достовірність цієї вимоги, а також те, що вона становить належне представлення.

Пунктом 37 Положення передбачено, що банк-гарант (резидент) сплачує кошти бенефіціару за гарантією в разі отримання вимоги, що становить належне представлення.

При вирішенні спору про існування обов’язку гаранта сплатити за гарантією до предмета доказування входить, у першу чергу, дослідження наявності чи відсутності виникнення відповідного обов’язку – гарантійного випадку (порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією), а не формальне
дослідження виключно наявності заяви про сплату за гарантією.

ОП КГС ВС звернула увагу на те, що АТ “Банк Альянс” неодноразово під час розгляду цієї справи вказувало на те, що у іншій судовій справі No 916/1441/19
за позовом ТОВ “Гідробуд Україна” до ДП “Адміністрація морських портів України” про ви знання повідомлення щодо розірвання договору від 30.07.2018
необґрунтованим та недійсним, зобов’язання ДП “Адміністрація морських портів
України” виконувати умови договору, внести зміни до договору щодо продовження строків виконання робіт, зобов’язати посадових осіб ДП “Адміністрація морських портів України” забезпечити доступ працівникам ТОВ “Гідробуд Україна” до місця виконання робіт, судами було встановлено факт відсутності виникнення відповідного обов’язку – гарантійного випадку, оскільки судами встановлено відсутність порушення ТОВ “Гідробуд Україна” зобов’язання як підрядником. Натомість було встановлено, що ДП “Адміністрація морських портів України” під час виконання умов договору не було вжито необхідних та достатніх заходів з метою забезпечення ТОВ “Гідробуд Україна” можливістю приступити до виконання робіт. Суди також вказали про встановлений факт неналежного виконання ДП “Адміністрація морських портів України” зобов’язань за договором, що з урахуванням вимог статей 538, 613 ЦК України дозволяє зробити висновок про прострочення виконання власного зобов’язання ДП “Адміністрація морських портів України”.

ОП КГС ВС не погодилась з доводами судів попередніх інстанцій про те, що обставини, які є предметом спору у справі No 916/1441/19, не мають відношення до цієї справи та не можуть впливати на розгляд цієї справи, а також, що виконання вимог АТ “Банк Альянс” за гарантію не ставиться у залежність від наявності будь-яких вимог або які належить встановити та зазначила таке.

Відповідно до статті 563 ЦК України у разі порушення боржником зобов’язання, забезпеченого гарантією, гарант зобов’язаний сплатити кредиторові грошову суму відповідно до умов гарантії.

ОП КГС ВС зазначила, що обставини, встановлені господарськими судами у справі No 916/1441/19, судові рішення в якій набрали законної сили, мають преюдиційне значення для вирішення цієї справи, оскільки підтверджують відсутність порушення ТОВ “Гідробуд Україна” своїх зобов’язань за договором від
30.07.2018, належне виконання яких забезпечувалося виданою АТ “Банк Альянс”
гарантією. За результатами розгляду справи No 916/1441/19 судами зроблені
висновки, які спростовують настання гарантійного випадку та, як наслідок,
підтверджують необґрунтованість вимог ДП “Адміністрація морських портів
України” про стягнення з АТ “Банк Альянс” банківської гарантії. Тобто суди
попередніх інстанцій дійшли помилкових висновків про задоволення позовних
вимог.

Постановою КГС ВС скасовано рішення Господарського суду міста Києва від 20.02.2020 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 17.02.2021. Ухвалено нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних
вимог.

Детальніше з текстом постанови ОП КГС ВС від 18.06.2021 у справі No 910/16898/19 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/97770891.