Щодо виконання рішення суду проти державного підприємства: постанова та окрема думка

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду, вирішуючи питання застосування мораторію щодо виконання судових рішень проти державних підприємств, не застосував норми чинного законодавства, які суперечать Конституції України, а застосував норми Конституції України як норми прямої дії з урахуванням юридичної позиції, викладеної у пп. 5.1 п. 5 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 № 10-р/2020, та практики ЄСПЛ щодо права особи на доступ до суду в аспекті розуміння обов’язку держави щодо забезпечення виконання судового рішення, постановленого проти держави та державних підприємств.

Зокрема, у постанові від 25.06.2021 у справі № 910/22748/16 колегія суддів КГС ВС звернула увагу на таке: «…за практикою Європейського Суду з прав людини від особи, яка домоглася винесення остаточного судового рішення проти держави, не можна вимагати ініціювання окремого провадження з його примусового виконання… У таких справах відповідний державний орган, який було належним чином поінформовано про таке судове рішення, повинен вжити всіх необхідних заходів для його дотримання або передати його іншому компетентному органу для виконання…».

З текстом постанови КГС ВС у справі № 910/22748/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/97911830.

З окремою думкою судді щодо постанови КГС ВС у справі № 910/22748/16 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/98083146.