Щодо звернення конкурсного кредитора із позовом про визнання недійсним правочину, вчиненого боржником, як належного способу захисту його прав

Майнові інтереси позивача як кредитора боржника можуть бути порушені при розподілі майна у разі ліквідації боржника у випадку задоволення вимог іншого його кредитора, заявлених на підставі оспорюваного договору. Тобто, задоволення вимог позивача напряму залежить від розміру заявлених іншими конкурсними кредиторами вимог в порядку статті 64 КУзПБ.

У цьому і полягає конкурсна природа провадження у справі про банкрутство, основною метою якого є, зокрема рівномірне і справедливе задоволення вимог всієї сукупності кредиторів неплатоспроможного боржника. Зазначене потенційно зумовлює пряме порушення інтересів конкурсного кредитора на отримання у повному обсязі належних грошових коштів в процедурі банкрутства боржника.

Тож конкретний кредитор має право на звернення до суду із відповідною заявою саме у межах цієї справи про банкрутство, а обраний позивачем спосіб захисту своїх прав не суперечить вимогам чинного законодавства і є обґрунтованим.

Детальніше з текстом постанови від 18.01.2022 у справі No 904/4262/17(904/1260/21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/102828734
.