Скарги, заяви та запити адвокатів, подані до НБУ в інтересах фізичних та юридичних осіб, можуть стати інструментом реалізації регулятором контрольних функцій

Скарги та заяви адвокатів, а також адвокатські запити, подані до Національного банку України в інтересах фізичних та юридичних осіб, у яких порушуються питання діяльності бюро кредитних історій, можуть стати інструментом реалізації регулятором контрольних функцій.

Повноваження Нацбанку з аналізу скарг, заяв та адвокатських запитів, поданих відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прямо прописані у п. 29 Положення про регулювання діяльності бюро кредитних історій, затвердженого постановою Правління НБУ від 06.10.2023 № 127. Документ нещодавно набрав чинності після його офіційного оприлюднення.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Нагадаємо, кредитною історією є сукупність інформації про юридичну або фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов’язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації.

Збір, зберігання, використання такої інформації є виключною діяльністю бюро кредитних історій, яку регулює Національний банк України.

Зокрема, НБУ здійснює контроль за діяльністю бюро щодо відповідності їхньої діяльності вимогам Закону «Про організацію формування та обігу кредитних історій» та цільового використання інформації, що міститься в кредитній історії, під час реорганізації або ліквідації бюро.

Згідно з розділом 3 згаданого Положення, Національний банк здійснює контроль за діяльністю бюро шляхом аналізу отриманих звернень та запитів на доступ до публічної інформації громадян та юридичних осіб / об’єднань громадян без статусу юридичної особи з питань діяльності Бюро, скарг та заяв (клопотань) адвокатів в інтересах фізичних та юридичних осіб, поданих відповідно до законів «Про звернення громадян», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і в яких порушуються питання щодо діяльності бюро, адвокатських запитів, поданих відповідно до Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», про надання інформації та копій документів, отриманих під час розгляду звернень, а також наданих бюро Національному банку відповідей,  пояснень, документів / копій документів щодо зазначених звернень, запитів, скарг.

Реалізуючи функцію контролю, НБУ може надіслати до бюро письмовий запит, вказавши підстави та перелік пояснень, інформації, документів, які потрібно надати, або питання, на які Національний банк просить  надати пояснення. Й у строк, визначений Нацбанком, бюро зобов’язане надати запитувану інформацію.

У разі виявлення в діяльності бюро порушень, Національний банк звертається до бюро з письмовим застереженням щодо припинення порушення та вжиття необхідних заходів для його усунення.

Бюро зобов’язане вжити необхідних заходів для усунення порушення, припинити таке порушення, а також повідомити Національний банк про вжиті заходи.