Спір про оскарження дій суб’єкта владних повноважень щодо видачі третій особі дозволу на виконання будівельних робіт є спором про цивільне право

20 жовтня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного
провадження справу за позовом ОСОБА_1 до Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради, Департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради, третя особа – Товариство з обмеженою відповідальністю «НАШ ГОРОД», про визнання дій протиправними, скасування дозволу, зобов’язання вчинити певні дії.

Звертаючись до суду з позовом, ОСОБА_1 обґрунтовувала його протиправними діями відповідачів як суб’єктів владних повноважень щодо видачі дозволів на будівництво спортивно-готельного комплексу та на проведення робіт, а не діям забудовника щодо будівництва об’єкта, що виразилося в порушенні, на думку
позивача, її прав та інтересів.

Ухвалою місцевого суду, залишеною без змін постановою апеляційного суду, у відкритті провадження у справі відмовлено у зв’язку з тим, що між сторонами
виникли саме адміністративні правовідносини, оскільки в цих правовідносинах
відповідачі реалізують свої функції у сфері управління.

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, справу передав на новий розгляд до суду першої інстанції з огляду на таке.

Критеріями розмежування судової юрисдикції є суб’єктний склад правовідносин,
предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім того, таким
критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому
розглядається визначена категорія справ.

Вирішуючи питання про юрисдикцію суду, необхідно з’ясувати, зокрема, характер спірних правовідносин, а також суть права та/або інтересу, за захистом якого звернулася особа.

ОСОБА_1 обґрунтовує свої вимоги тим, що спірним будівництвом порушено її права як мешканки будинку, який збудований поруч. Вважає, що протиправна
забудова може негативно вплинути на стан будинку, в якому вона проживає.

Разом із цим суди зазначали, що предметом цієї справи є протиправні, на думку
позивача, дії відповідачів як суб’єктів владних повноважень щодо видачі дозволів на будівництво спортивно-готельного комплексу та на проведення робіт, а не дії забудовника щодо будівництва об’єкта.

Верховний Суд звернув увагу на те, що захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, які виникають із цивільних, житлових
відносин, підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства (частина перша статті 19 ЦПК України).

Верховний Суд вважав за необхідне відзначити, що позивач не знаходиться з відповідачами у відносинах, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій стороні, а правові наслідки, до яких може призвести задоволення позову, виникають для третьої особи в справі – особи, яка здійснює будівництво, оскільки вона набула право на виконання будівельних робіт та приступила до них.

Також позивач не є учасником публічно-правових відносин, що склались між відповідачами та третьою особою. Позовні вимоги про скасування права третьої
особи на виконання будівельних робіт та виконання земельних і монтажних робіт є похідними і можуть бути розглянуті при вирішенні цивільним судом питання щодо законності проведення третіми особами будівельних робіт та наявності у зв’язку з цим порушень прав позивача.

Отже, не є публічно-правовим спір щодо управлінських дій суб`єкта владних
повноважень, які були спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав третьої особи. Такий спір є спором про цивільне право, незважаючи на те, що у спорі бере участь суб`єкт публічного права, а спірні правовідносини врегульовані нормами цивільного й адміністративного права.

Таким чином, Верховний Суд не погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій про те, що цей спір підлягає вирішенню за правилами
адміністративного судочинства.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 20 жовтня 2021 року у справі No 522/2429/21 (провадження No 61-10950св21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/100490764