Спір про скасування рішення НКРЕКП щодо встановлення тарифів підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства

Постанови НКРЕКП про встановлення тарифів на теплову та електричну енергію, послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води є нормативно-правовими актами.

19 березня 2019 року ВП ВС розглянула справу No 826/16994/15 за позовом ОСОБА_7 до виконавчого комітету Монастирищенської міської ради Черкаської області (далі – виконавчий комітет Міськради), НКРЕКП (далі також – Комісія), треті особи: КП «Теплокомуненерго», НКРЕКП, ОСОБА_8, ПАТ «Київенерго», про встановлення відсутності повноважень, визнання незаконними та нечинними рішень, визнання дій протиправними, – за касаційною скаргою ОСОБА_8 на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від30 вересня 2016 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 7 грудня 2016 року, і прийняла постанову, в якій зазначила наступне.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Суди першої й апеляційної інстанцій розглянули цей спір як публічно-правовий, проте ОСОБА_8 у касаційній скарзі зазначила, що НКРЕКП не є органом державної влади,зокрема виконавчої влади, відтак її акти не мають нормативно-правового характеру, а тому цей спір підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

Велика Палата Верховного Суду погодилась з таким висновком судів.

ОЦІНКА СУДУ

Щодо юрисдикції

На виконання законів України від 20 квітня 2000 року No 1682-III «Про природні монополії», 16 жовтня 1997 року No 575/97-ВР «Про електроенергетику» і No 2479-VI «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» Указом Президента України від 27 серпня 2014 року No 694/2014 утворено НКРЕКП.

Рішення, прийняті НКРЕКП, оформлюються постановами і розпорядженнями та є обов’язковими до виконання суб’єктами природних монополій. Ці рішення можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

Рішення НКРЕКП, які є нормативно-правовими актами, підлягають обов’язковій державній реєстрації в установленому законодавством порядку, за винятком рішень з питань установлення цін та тарифів (крім установлення цін та тарифів для населення) та рішень з питань функціонування оптового ринку електричної енергії.

Такі рішення не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом.

Крім того, рішення НКРЕКП,які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України від 11 вересня 2003 року No 1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Таким чином, нормативно-правове регулювання статусу НКРЕКП та його місце у сфері енергетики та комунальних послуг дозволяє зробити висновок, що відповідач у цих відносинах є суб’єктом публічного права, створений з метою державного регулювання, моніторингу та контролю у сферах енергетики та комунальних послуг, тобто наділений владними управлінськими функціями, а тому є суб’єктом владних повноважень у розумінні КАС.

Щодо суті спору

ДП «Теплокомуненерго» ПАТ «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» на момент прийняття постанов НКРЕКП No 1016, No 1171 мало обсяги постачання(з урахуванням постанови НКРЕКП від 3 березня 2015 року No 709) 18 258,59 Гкал. Тобто під час прийняття вказаних постанов НКРЕКП мала право встановлювати тарифи для ДП«Теплокомуненерго» ПАТ «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» та, відповідно, інших учасників ринку, які відповідали наведеним вище критеріям.

У подальшому ДП «Теплокомуненерго» ПАТ«Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» вибуло з-під регулювання НКРЕКП, про що підприємство було повідомлено листом Комісії від 9 липня 2015 року No 6714/21/61-15, оскільки обсяги поставленої теплової енергії склали 15 822 Гкал.

Виконавчий комітет Міськради наділений повноваженнями по встановленню тарифів на комунальні послуги (окрім тих, які встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг), транспортні та інші послуги.

ДП «Теплокомуненерго» з урахуванням обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії не підпадало під регулювання НКРЕКП у період прийняття виконавчим комітетом Міськради оскаржуваних рішень. З огляду на це виконавчий комітет Міськради був наділений повноваженнями по встановленню тарифів для ДП «Теплокомуненерго».

За таких обставин доводи скарги щодо прийняття відповідачами оскаржуваних рішень поза межами наданих повноважень є необґрунтованими.

Відмовляючи у задоволенні позову, суди попередніх інстанцій помилково зазначили, що оскаржувані рішення є актами індивідуальної дії.

Положення постанови НКРЕКП No 1171 мають загальний характер, оскільки цією постановою встановлено тарифи на послуги з централізованого опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, тобто кількісно невизначеній і неперсоніфікованій групі людей, суб’єктами господарювання, які є виконавцями цих послуг. Крім того, постанова No 1171 розрахована на неодноразове застосування. Таким чином,постановою НКРЕКП No 1171 встановлено норми права, отже, вона є нормативно-правовим актом. До того ж Міністерство юстиції України зареєструвало постанову No 1171 за No 433/26878 як нормативно-правовий акт в межах наданих повноважень та відповідно до чинного законодавства.

Натомість постанови НКРЕПК No 1016 та 1448 не є нормативно-правовими актами. Так, їхні приписи стосуються прав та обов’язків виключно ДП «Теплокомуненерго» ПАТ «Монастирищенський ордена Трудового Червоного Прапора машинобудівний завод» та поширюють свою дію на конкретне вказане підприємство, у зв’язку з чим ці постанови не відповідають ознакам нормативно-правового акта, не встановлюють та не змінюють чи скасовують норми права.

Постанова ВП ВС від 19 березня 2019 року у справі No 826/16994/15–http://reyestr.court.gov.ua/Review/81329458;

Постанова ВП ВС від10 вересня 2019 року у справі No 826/4792/15 – http://reyestr.court.gov.ua/Review/84941708;

Постанова ВП ВС від 18 грудня 2019 року у справі No 910/1718/19 – http://reyestr.court.gov.ua/Review/86468696.