Спрощено процедуру засвідчення й отримання копій судових рішень: 7ААС

У частині третій статті 44 Кодексу адміністративного судочинства України (КАСУ) зазначено, що учасники справи мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень.

Про це повідомляє відділ надання інформаційних послуг та діловодства суду 7ААС.

Також частиною другою статті 11 КАСУ визначено, що особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та/або обов’язки, які подали апеляційну чи касаційну скаргу на відповідне рішення, мають право ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії судових рішень в порядку, передбаченому КАСУ.

З метою поліпшення доступу громадян до правосуддя Державна судова адміністрація наказом від 24.03.2021 № 92 внесла зміни до Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, які значно спрощують процедуру засвідчення та видачі копій судових рішень.

Відтепер копію судового рішення може бути виготовлено також і шляхом роздрукування електронного примірника судового рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) у режимі повного доступу. А на копії такого судового рішення має бути проставлена відмітка “Виготовлено з ЄДРСР”.

Ще одним важливим доповненням до Інструкції є те, що у разі неможливості видати копію судового рішення в суді, який його ухвалив, таку копію може за заявою особи виготовити з ЄДРСР суд, якому визначено територіальну підсудність справ, або суд апеляційної інстанції за підсудністю, встановленою законом.

Також нагадуємо порядок засвідчення й видачі копій судових рішень.

Відповідно до Розділу ХІ Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, копію судового рішення, виготовлену в суді, засвідчує відповідальна особа апарату суду та скріплює печаткою суду із зазначенням дати.

На копії судового рішення, що набрало законної сили, зазначається дата набрання ним чинності.  А в разі якщо судове рішення не набрало законної сили, про це працівник апарату суду робить відмітку на копії, що видається чи надсилається.

В окремих випадках, передбачених законодавством, зокрема для проставлення апостиля, а також на вмотивовану вимогу учасника справи чи органів та установ, які виконують рішення судів, з метою недопущення порушень прав фізичних та юридичних осіб, копію судового рішення може бути засвідчено гербовою печаткою та підписом головуючого судді (судді-доповідача), а у разі його відсутності – головою суду чи особою, що виконує його обов’язки.

Копії судових рішень, що набрали законної сили або підлягають негайному виконанню, прошивають, нумерують, засвідчують та скріплюють відповідною печаткою суду.

Отже, копія судового рішення повинна відповідати оригіналу та може бути виготовлена за допомогою:

  • ксерокопії з оригіналу судового рішення, яке міститься в матеріалах справи;
  • роздрукованого електронного примірника судового рішення, оригінал якого збережений в автоматизованій системі документообігу суду, з електронними підписами відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”;
  • роздрукованого електронного примірника судового рішення з (ЄДРСР).