Стратегія і тактика захисту інтересів клієнта у дифамаційних спорах: адвокат Юрій Демченко

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів на тему «Дифамаційні спори: Стратегія і тактика захисту інтересів клієнта» у Вищій школі адвокатури, Демченко Юрій, адвокат з практичним досвідом в сфері захисту честі, гідності та ділової репутації публічних осіб, старший партнер АО “Litigation Group”, розповів про загальне розуміння дифамаційного спору та можливі способи захисту честі і гідності.

На сьогоднішній час дифамаційні спори та дифамація мають досить широке тлумачення та законодавчо слабо врегульовані.

Дифамація – це поширення про особу недостовірної інформації, яка принижує її честь та гідність, завдає шкоди діловій репутації. В чинному законодавстві термін «дифамація» тотожний поняттю «приниження чинності, гідності та ділової репутації».

Основою дифамаційних спорів у сфері захисту честі й гідності ділової репутації є:

 1. Фактичне твердження.
 2. Оціночне судження

Фактичне твердження – це логічна побудова та викладання певного факту чи групи фактів.

Оціночне судження – висловлювання, яке не містить фактичних даних. Наприклад, критика, оцінка дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що містять фактичні дані, зокрема з огляду на характер використання мовно – стилістичних засобів (вживання гіпербол, алегорій, сатири).

Відповідачами у дифамаційному позові можуть бути:

 • Телеканал
 • Інтернет – видання
 • Друковане видання
 • Радіокомпанія, радіоведучий
 • Юридична особа, посадова особа якої поширили недостовірну інформацію
 • Автор недостовірної інформації

Склад дифамаційного правопорушення, відповідно до постанови пленуму ВСУ №1 від 27.02.2009 року):

 • Поширення інформації, тобто доведення її до відома хоча б одній особі у будь-який спосіб;
 • Поширена інформація щодо конкретної фізичної чи юридичної особи;
 • Поширення недостовірної інформації, тобто такої, яка не відповідає дійсності;
 • Поширення негативної інформації, що порушує особисті немайнові права, тобто завдає шкоди відповідним особистим немайновим благам.