Суд, встановивши порушення вимог КПК, повинен вирішити питання щодо допустимості/недопустимості доказів та свої висновки щодо їх оцінки викласти у вироку в точних і категоричних судженнях

Невиконання судом зазначених дій, ставить під сумнів законність його рішення. Вжиття інших заходів реагування щодо фактів таких порушень нормами чинного КПК не передбачено.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій. За вироком місцевого суду засуджено ОСОБА_3 за ч. 1ст. 305, ч. 3ст. 305, ч. 3ст. 307 КК, ч. 2 ст.309 КК, а ОСОБА_4, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за ч. 3ст. 305, ч.3ст.307КК.

Апеляційним судом вказане рішення залишено без змін.

Позиція ККС: скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС погодилася з твердженнями захисників про недопустимість окремих доказів, покладених судом в основу вироку.

Проаналізувавши положення ст. 89, 94 КПК щодо підстав визнання доказів недопустимими, колегія суддів доходить до переконання, що свої висновки щодо оцінки доказів, суду належить викладати у вироку в точних і категоричних судженнях, які б виключали сумніви з приводу достовірності того чи іншого доказу.

Проте, даючи оцінку доказам, в нарадчій кімнаті, місцевий суд констатував, що мали місце порушення вимог кримінального процесуального закону під час одержання окремих доказів, зокрема, протокол огляду транспортного засобу та висновку дактилоскопічної експертизи.

Стосовно вказаних доказів суд зазначив, що додатковий огляд автомобіля проведено без дозволу суду, також відсутня інформація, яка підтверджує опечатування цього транспортного засобу на митному пості, а під час відбору слідів пальців рук у обвинуваченого ОСОБА_3 порушено порядок, визначений ст.245 КПК, а також вимоги ст.52 цього Кодексу щодо обов’язкової участі захисника.

Однак, встановивши факт таких порушень, місцевий суд жодним чином не висловився щодо допустимості чи недопустимості цих доказів та чи використав їх при доведенні винуватості. Посилання у вироку на те, що судом будуть вжиті заходи реагування є недоречними, оскільки нормами чинного КПК таке не передбачено. Висновки суду щодо оцінки цих доказів не викладені в точних і категоричних судженнях, що ставить під сумнів судове рішення.

Детальніше з текстом постанови ВС від 25.03.2021 у справі No344/11557/16-к (провадження No 51-814км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95946573