Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Білик відбуває своє покарання, але планує подати скаргу до ЄСПЛ

07 червня 2023 року Вищий антикорупційний суд у складі колегії суддів розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві в залі суду заяву засудженої ОСОБА_5 про ознайомлення та виготовлення копій матеріалів справи № 754/10882/17, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52017000000000393 від 12.06.2017,

ВСТАНОВИВ:

I.Історія провадження.

1.1. 03.06.2021 Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким ОСОБА_5 визнано винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні за ч. 3 ст. 368  КК України.

1.2. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 18.01.2022 та постановою Верховного суду від 14.12.2022 вирок було залишено без змін.

II.Позиції сторін судового провадження.

2.1. Засуджена ОСОБА_5  повідомлена через адміністрацію установи про дату та час розгляду її заяви та роз`яснено можливість участі у судовому засіданні в режимі  відеоконференції, про що наявна її розписка.

2.2. Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду заяви повідомлений належним чином, направив клопотання про розгляд заяви у його відсутність.

2.3. Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, про дату та час судового розгляду заяви повідомлені належним чином.

III.Правове регулювання.

3.1. Відповідно до ч. 2 ст. 43 КПК України засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили. Частина 3 цієї статті передбачає, що засуджений має права обвинуваченого, передбачені ст. 42 КПК України, в обсязі, необхідному для його захисту на відповідній стадії судового провадження.

3.2. Частина 5 ст. 442 КПК України передбачає, що постанова Верховного Суду є остаточною і оскарженню не підлягає. А тому 14.12.2022 після прийняття Верховним судом у цьому кримінальному провадженні остаточного рішення, судове провадження у ньому було завершено, та відповідно припинили свою дію щодо ОСОБА_5 положення ст. 42 КПК України, зокрема і право на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

3.3. Після остаточного завершення судового провадження, на національному рівні, під час виконання вироку суду, права засудженого регулюються ст.8 КВК України. Зокрема, аб. 3 ч.1 цієї статті КВК України передбачає, що засуджений має право звертатися відповідно до законодавства з пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів і установ виконання покарань, їх вищестоящих органів, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій, суду, органів прокуратури, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань.

3.4. Реалізуючи своє право на звернення до суду, ОСОБА_5 у своїй заяві прохала Вищий антикорупційний суд надати можливість ознайомитися з матеріалами кримінальної справи №754/10882/17 та виготовити копії документів, які необхідні для звернення до Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).

3.5. Однак, ні кримінальний виконавчий, а ні кримінальний процесуальний закони не передбачають права засудженого на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, розгляд якого завершився та / чи виготовлення копій з нього.

3.6. Втім за змістом ч.2 ст. 1 КПК України та ст. 2 КВК України кримінальне процесуальне та кримінально-виконавче законодавство України складається не лише з відповідних кодексів, а із положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, та інших законів України.

3.7. Стаття 34 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) передбачає, що Європейський Суд з прав людини може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов`язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.

3.8. У рішеннях в справах «Василь Іващенко проти України» ((Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine), заява № 760/03, рішення від 26.10.2012, п. 103) та «Найдьон проти України» ((Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03, рішення від 14.01.2011, пп. 64-69)) ЄСПЛ роз`яснив, що ефективна реалізація права на звернення до ЄСПЛ, включає обов`язок держави забезпечити заявникові, який залежить від неї (ув`язнення, відсутність захисника), можливість отримати копії документів, яких він потребує для обґрунтування своєї заяви до Суду, зокрема і шляхом ознайомлення з матеріалами його справи.

3.9. Таким чином, попри відсутність прямої процесуальної норми яка б дозволяла засудженій знайомитися з матеріалами кримінального провадження та можливості виготовити копії, необхідні для обґрунтування індивідуальної заяви до ЄСПЛ, суд керується нормою Конвенції та рішеннями ЄСПЛ, як частиною національного законодавства, та вважає, що таке право має бути забезпечено, як форма реалізації позитивного обов`язку держави.

3.10. Стаття 2 КПК України гарантує кожному учаснику кримінального провадження, щоб до нього була застосована належна правова процедура.

3.11. Колегія суддів переконана, що лише розгляд заяви засудженої у відкритому судовому засіданні, з урахуванням вимог кримінального процесуального закону, гарантує право на належну правову процедуру.

IV.Мотиви та обґрунтування суду.

4.1. Колегія суддів, проаналізувавши доводи заяви, встановила.

4.2. 03.06.2021 Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок, яким визнав ОСОБА_5 винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та призначив їй покарання у виді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком на три роки та з конфіскацією частини її майна.

4.3. Верховний суд постановою від 14.12.2022 вирок Вищого антикорупційного суду від 03.06.2021 та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 18.01.2022 стосовно ОСОБА_5 залишив без зміни.

4.4. 14.11.2022 ОСОБА_5 було затримано, та 20.01.2023 вона прибула для відбування міри кримінального покарання до Державної установи Кам`янська виправна колонія №34, де перебуває станом на час розгляду її заяви.

4.5. Пункт 12 ч.1 ст. 537 КПК України регулює можливість переведення засудженого з колонії до слідчого ізолятора. Вказана стаття кримінального процесуального закону не передбачає такої підстави для переведення, як ознайомлення з матеріалами кримінального провадження після завершення судового розгляду, однак, як вище зауважив суд, така процедура має бути застосована з урахуванням практики ЄСПЛ.

4.6. Тому у зв`язку з наміром засудженої ОСОБА_5 звертатися до ЄСПЛ із індивідуальною заявою, для реалізації її права ознайомитися з матеріалами кримінальної справи та отримати копій необхідних документів, на час вчинення цієї процесуальної дії вона має бути переведена із Державної установи Кам`янська виправна колонія №34 до Державної установи Київський слідчий ізолятор.

4.7. Частина 1 ст. 28 КПК України передбачає, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

4.8. Враховуючи, що кримінальний процесуальний закон не передбачає, граничного строку, в який сторона має ознайомитися з матеріалами кримінального провадження, отже ця процесуальна дія має відбутися у розумні строки. Необхідний час залежить у першу чергу від обсягу матеріалів з якими необхідно ознайомитися.

4.9. Матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 налічують дванадцять томів, а тому колегія суддів переконана, що одного місяця для ознайомлення з ними буде достатньо, щоб гарантувати баланс між фізичною можливістю ознайомитися з таким обсягом документів та необхідністю дотримання розумного строку.

Отже з урахуванням усталеної судової практики та відповідно до ст. 114 КПК, суд уважає за необхідне встановити місячний строк для ознайомлення з матеріалами справи.

4.10. Щодо можливості ОСОБА_5 отримати в суді копії матеріалів кримінальної справи, суд дозволяє їй виготовляти копії власноручно або з допомогою технічних засобів, що можуть бути надані її захисниками або родичами.

На підставі викладеного, керуючись п.12, ч.1 ст. 537, ст. ст. 2, 114, 369, 371, 372, 379, 539 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

1. Заяву засудженої  ОСОБА_5 про ознайомлення та виготовлення копій матеріалів кримінальної справи № 754/10882/17 задовольнити.

2. Дозволити засудженій ОСОБА_5 ознайомитися з матеріалами кримінальної справи № 754/10882/17 та надати можливість виготовити копії власними технічними засобами або власноруч.

3. Перевести засуджену ОСОБА_5 , для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи № 754/10882/17, які збрігаються у Вищому антикорупційному суді (просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601), з Державної установи Кам`янська виправна колонія №34 (вул. Михайла Грушевського, 214, м. Кам`янське, Дніпропетровська обл., 51912) до Державної установи Київський слідчий ізолятор (вул. Дегтярівська, 13, м. Київ, 04050).

4. Установити строк на ознайомлення один місяць з дня, наступного за днем переведення засудженої ОСОБА_5 до Державної установи Київський слідчий ізолятор.

5. Державній установі Київський слідчий ізолятор, після переведення засудженої ОСОБА_5 , негайно повідомити на електронну адресу Вищого антикорупційного суду (inbox@vaks.gov.ua) та за номером телефону 0683819637 про її прибуття

6. Копію ухвали направити до Державної установи Кам`янська виправна колонія №34 та Державної установи Київський слідчий ізолятор для організації виконання.

7. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.