Суддя ВС Осіян про актуальну судову практику щодо розгляду земельних спорів у Верховному Суді

Суддя Касаційного Цивільного Суду у складі Верховного Суду Олексій Осіян розповів про актуальну судову практику щодо розгляду земельних спорів у Верховному Суді.

Про це повідомляє Судова влада.

Нерідко трапляються спори щодо земель прибережних захисних смуг. Вони є частиною водного фонду України, тому на них розповсюджується особливий порядок надання та використання.

Володілець таких земель може бути змінений шляхом передання їх у приватну власність лише у випадках, прямо передбачених у ст. 59 Земельного кодексу України.

У постанові у справі № 504/2864/13-ц Верховний Суд зазначив, що заволодіння громадянами та юридичними особами землями водного фонду всупереч вимогам ЗК України неможливе. Розташування цих земель указує на неможливість виникнення приватного власника, а отже й нового володільця, крім випадків, передбачених у ст. 59 цього Кодексу.

Суддя наголосив на тому, що в такому разі позовна вимога зобов’язати повернути земельну ділянку розглядалася як негаторний позов, який міг бути заявлений упродовж усього часу тривання порушення прав законного володільця відповідної земельної ділянки водного фонду, бо це є постійним порушенням права держави щодо земель водного фонду.

Водночас під час розгляду справи № 359/3373/16-ц судді ВП ВС дійшли висновку, що вимога про витребування земельної ділянки лісогосподарського призначення з незаконного володіння (ішлося про віндикаційний позов) у порядку ст. 387 ЦК України є ефективнішим способом захисту права власності.

До того ж Олексій Осіян зосередився на особливостях повноважень прокурора під час представництва інтересів держави в цій категорії справ. Разом із слухачами він обговорив також, яким чином захистити порушене право, якщо орендодавець відмовляється чи ухиляється від укладання додаткової угоди до договору оренди землі.

Важливим є питання щодо змін у розгляді земельних спорів під час дії воєнного стану. У цей період земельні відносини регулюються пунктами 27 і 28 Перехідних положень ЗК України, зміненими Законом України від 12 травня 2022 року № 2247-IX. Ці норми стосуються регулювання практично всіх видів права користування (договори оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення автоматично продовжуються на один рік, змінюються умови передачі їх в оренду, зникає відповідальність за невиконання вимог цільового призначення).

Наостанок суддя нагадав, що після припинення або скасування воєнного стану в Україні чи в окремих її місцевостях договори оренди та прав оренди, які виникли на підставі п. 27 Перехідних положень ЗК України, продовжують свою дію.