Свідок не має права на оскарження вироку в частині оцінки судом достовірності його показань

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України апеляційну скаргу мають право подати інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом, якщо оскаржене судове рішення стосується їхніх прав, свобод та інтересів.

Якщо у вироку (ухвалі про застосування примусового заходу виховного характеру чи про застосування примусових заходів медичного характеру), постановленому щодо однієї особи, зроблено висновок, який стосується прав, свобод та інтересів іншої особи, то остання на підставі п. 10 ч. 1 ст. 393 КПК України та керуючись загальними засадами кримінального судочинства, в тому числі пунктами 1, 2, 10, 17 ст. 7, ч. 6 ст. 9, частин 1 та 2 ст. 24 КПК України, вправі звернутися до суду вищої інстанції з оскарженням цього судового рішення в частині її прав, свобод та інтересів.

Однак свідок, який у кримінальному провадженні надавав відомості щодо відомих йому обставин, не є суб’єктом, який має право на оскарження вироку в частині оцінки достовірності його показань.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, розглянувши касаційну скаргу адвоката в інтересах особи (свідка у кримінальному провадженні) на ухвалу апеляційного суду, постановлену в цьому провадженні за обвинуваченням іншої особи.

Як зазначила ОП ККС ВС, вичерпний перелік осіб, які мають право подати апеляційну скаргу, визначено в ст. 393 КПК України. Разом із тим кожен із визначених законодавцем суб’єктів має право на оскарження судового рішення лише з певних мотивів і підстав, тобто в певній процесуально визначеній частині.

Тому для постановлення рішення про можливість здійснення провадження в суді апеляційної інстанції апеляційному суду не достатньо встановити належність суб’єкта, який подав скаргу, до осіб, визначених у ст. 393 КПК України, а необхідно правильно вирішити, чи не порушено особою, яка подала скаргу, межі оскарження, встановленої для неї кримінально процесуальним законом.

Положення КПК України не визначають як суб’єкта апеляційного оскарження судових рішень свідка у кримінальному провадженні. Проте до суб’єктів оскарження рішення в апеляційному порядку може бути віднесено, крім тих осіб, що зазначені в пунктах 1–9-3 ч. 1 ст. 393 КПК України, інших осіб у випадках, передбачених цим Кодексом.

Постанова ОП ККС ВС у справі № 654/1820/18 (провадження № 51-3251кмо20) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/101855118.

Окрема думка судді – https://reyestr.court.gov.ua/Review/101913259.