Термін “місце проведення загальних зборів” не є тотожним терміну “адреса”

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити, зокрема, інформацію про дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

15 липня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційні скарги Приватного акціонерного
товариства «Калина» та ОСОБА_1 на постанову Київського апеляційного
адміністративного суду від 27 липня 2017 року, у справі No 826/14573/16 за позовами Приватного акціонерного товариства «Калина» до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування розпорядження відповідача від 12 липня 2016 року, яким оформлено рішення про відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв`язку зі зміною найменування емітента та зобов`язання відповідача здійснити відповідну заміну.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

01 липня 2016 року ПАТ «Калина» подано відповідачу пакет документів на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів у зв`язку із зміною найменування емітента.

За результатами розгляду поданого пакета документів, уповноваженою особою відповідача виявлено порушення пункту 8 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв`язку із зміною найменування емітента та/або забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року No 736, та ухвалено рішення про відмову в заміні свідоцтва про реєстрацію випуску
емісійних цінних паперів у зв`язку зі зміною найменування емітента, яке оформлене Розпорядженням від 12 липня 2016 року.

Відповідачем, зокрема, було встановлено, що опубліковане повідомлення
щодо проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства не відповідає вимогам частини третьої статті 35 та частині першій статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме, не містить даних щодо: місця проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери); конкретного визначеного місця для ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (номер кімнати, офісу, тощо).

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва року позовні вимоги
задоволено. Постановою Київського апеляційного адміністративного суду
постанову Окружного адміністративного суду м. Києва скасовано та ухвалено
нову постанову, якою у задоволенні позовних вимог ПрАТ «Калина» відмовлено.
Відмовляючи у задоволенні позовних вимог, суд апеляційної інстанції виходив
із того, що повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів не містить
відомостей про номер кімнати, офісу або залу, де акціонери можуть ознайомитись із необхідними документами та куди мають прибути для участі у загальних зборах. Позивачем не доведено, що приміщення по АДРЕСА_1, загальною площею 331 кв.м. немає поділу на кімнати.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення суду
апеляційної інстанції – без змін
.

ОЦІНКА СУДУ

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариство має
містити, зокрема, інформацію про дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних
зборів.

Термін «місце проведення загальних зборів» не є тотожним терміну «адреса»,
який є більш загальним, оскільки містить обов`язкове зазначення номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери.

Отже, зазначивши у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерів
товариства ПАТ «Калина» адресу, без зазначення номерів кімнати чи офісу або залу, позивачем було допущено порушення вимог статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 15 липня 2021 року у справі No 826/14573/16 можна ознайомитися за посиланням – http://reyestr.court.gov.ua/Review/98367634.