Тест обґрунтованості втручання в права людини: суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Павло Пархоменко

Мені здається, що положення Загальної декларації прав людини, можна використовувати, як основу для загального алгоритму перевірки обґрунтованості втручання в права людини.

Про це пише Павло Пархоменко суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області.

Так званий “триступеневий тест” більш характерним є для ЄСПЛ (ст. 8-11 Конвенції).

Але подібний алгоритм можна прослідкувати і з положень Конституції.

А можна на практиці і наступним чином.

26. Досліджуючи правомірність втручання в право відповідача на сімейне життя, Суд розуміючи місце Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року в сфері стандартів прав людини, вважає за необхідне звернутись до принципів викладених в статті 29 Декларації, згідно із якими:Кожна людина має обов`язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особи.При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві.

27. Отже, в даному випадку допускається обмеження прав особи, а процедура, підстави та правові наслідки позбавлення батьківських прав передбачені нормами СК (статті 164-167).

28. Зокрема, відповідно до статті 164 СК батьки можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вони ухиляються від виконання своїх обов`язків по вихованню дитини (пункт 2 частини першої).

29. Тому, для Суду є беззаперечним те, що втручання у право відповідача має законні підстави, які є чинними протягом періоду, який розглядається.30. Так само, Суд знаходить, що втручання у право відповідача спрямоване на захист «прав і свобод» неповнолітніх дітей.

31. Тобто, в даному випадку при втручанні у право відповідача вимоги статті.

29 Декларації щодо законності та мети втручання дотримані.

33. Проте, в цій ситуації Суду залишається дослідити найважливіше і найскладніше питання наскільки позбавлення батьківських прав буде відповідати інтересам дітей

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94821040