Трудовий договір vs цивільно-правова угода: суддя Господарського суду м. Києва Мальвіна Данилова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Роботодавець-найманий працівник-державне управління охороною праці: трудовий договір vs цивільно-правова угода”, Данилова Мальвіна, кандидат юридичних наук, суддя Господарського суду м. Києва, розповіла про трудовий договір VS цивільно-правова угода.

Поняття «роботодавець» і його визначення міститься в наступних нормативно-правових актах:

 • Закон України «Про охорону праці»
 • Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
 • Закон України «Про організації роботодавців, їх об’єднання,

Роботодавець – власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган, незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, і фізична особа, яка використовує найману працю.

Роботодавець із заробітної плати перераховує до відповідних фондів наступні податкові платежі:

 • єдиний соціальний внесок
 • податок на доходи фізичних осіб
 • військовий збір

В зв’язку з цим виникає питання у фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, які набирають найману працю, який же договір укласти, трудовий чи цивільно-правовий договір.

Трудовий договір укладається між працівником та роботодавцем. Трудовий договір відповідно до ст.21 КЗпПУ – це угода між працівником і власником особи за яким працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства установи організації чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи передбаченої законодавством.

Укладення, виконання та припинення трудових договорів дійсна тільки згідно трудового законодавства.

Умови трудового договору:

 • Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підпорядковуватись правилам внутрішнього розпорядку
 • Подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу
 • Вноситься запис у трудову книжку
 • У договорі зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи
 • Предметом договору є сам процес роботи
 • Вид оплати – зарплата
 • Розмір оплати – не менше мінімальної зарплати
 • Строк оплати – не рідше 2 разів на місяць
 • Передбачені соціальні гарантії – оплата періоду непрацездатності, допомоги по безробіттю, відпустки
 • Надається оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження тощо

Згідно з трудовим договором роботодавець повинен:

 • нарахувати ЄСВ на зарплату працівника в розмірі 22% (ч. 5 ст. 8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»)
 • утримати ПДФО за ставкою18% (п. 167.1ПКУ)
 • утримати військовий збір – за ставкою 1,5% (пп. 16 підрозділу 10 розділу ХХПКУ).

Стосовно цивільно-правової угоди, то сторонами можуть бути будь-які юридичні або фізичні особи. Вид цивільно-правового договору можна обирати за критеріями зручності або економічної діяльності.

Цивільно-правова угода – це домовленість (правочин) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків (ч. 4 ст. 202, ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України). Цивільно-правовий договір є однією з підстав виникнення зобов’язальних правовідносин (п. 1 ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 509 Цивільного кодексу України). Цивільно-правовий договір є юридичною конструкцією, що опосередковує широкий спектр різноманітних дій учасників цивільних правовідносин майнового та організаційного характеру.

Укладання, виконання та припинення цивільно-правового договору регулюється тільки цивільним законодавством.

Умови цивільно – правовового договору:

 • Виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу)
 • Виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу)
 • Сторони підписують письмовий договір (працівник подає паспорт та довідку про РНОКПП)
 • Не вноситься запис у трудову книжку
 • У договорі зазначається предмет (річ або послуга), ціна і строк договору
 • Предметом договору є кінцевий результат роботи або послуги
 • Вид оплати – винагорода
 • Розмір винагороди – визначається у договорі і не залежить від мінімальної зарплати
 • Строк оплати зазначається у договорі
 • Соціальні гарантії надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів
 • Трудові гарантії не надаються

Умови, на які варто звернути увагу, щоб уникнути помилок при укладенні цивільно – правового договору:

 • Назва договору повинна відповідати його предмету.
 • В договорі не вказується посада виконавця
 • Правильне формулювання предмета договору
 • Оплата визначається за результат, а не сам процес
 • Слід укладати цивільно-правовий договір на визначений строк

Працівник без офіційного оформлення на роботу позбавляє себе:

 • гарантованого державою розміру заробітної плати
 • виплати своєчасно та не нижче мінімальної заробітної плати, офіційної відпустки, відпустка по догляду за дитиною тощо
 • виплату зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
 • допомоги у разі настання нещасного випадку під час виробничого процесу
 • соціального страхування, до того ж не оформлений офіційно працівник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розміру пенсії.