У 2023 році адвокати в системі Безоплатної правової допомоги ще не отримали жодної гривні: адвокат Олена Дем’янова

Учасники круглого столу «Безоплатна правова допомога в Україні. Шляхи виходу з кризи», який відбувся в Національній асоціації адвокатури України, визнали чинну систему безоплатної правової допомоги в Україні такою, що несе ризики незалежній діяльності  адвокатів та потребує негайних змін.

Під час заходу адвокат Олена Дем’янова виступила з доповіддю щодо Фінансування системи Безоплатної правової допомоги та оплати праці адвокатів, які беруть участь у цій системі, а також підняла питання економічної необґрунтованості та правової значущості негативних наслідків, яка несе собою система БПД для інституту адвокатури.

За надані послуги з безоплатної вторинної правової допомоги адвокати отримують оплату з державного бюджету.

Окрім низького розміру оплати, існує проблема постійних затримок оплати, нестабільності і непередбачуваності оплати. За 2023 р. адвокати ще не отримали жодної гривні.

зазначила адвокат Дем’янова

Така ситуація типова для початку року. Потім мають місце затримки різної тривалості, пов’язані з перебоями у фінансуванні.

При цьому Центр, з яким адвокат має контракт, не несе жодної відповідальності за несвоєчасну оплату послуг адвоката. Натомість для адвоката встановлені фінансові санкції за несвоєчасну здачу актів виконаних робіт (наразі дія таких санкцій призупинена, але виключно через воєнний стан).

Постійні затримки в оплаті доповнюються відсутністю інформування адвокатів про реальні строки оплати. Інформація про розмір заборгованості, строки погашення, причини затримки – відсутня. Звичайно, працівники центрів надають відповіді на питання, але така ситуація є вкрай принизливою, наче адвокат випрошує в них оплату праці.

Стан виконання центрами їх фінансових зобов’язань наразі не є відкритою інформацією. На сьогоднішній день на офіційному сайті Координаційного центру інформація щодо оплати послуг адвокатів відсутня. Хоча це публічна інформація і вона має бути у відкритому доступі. Раніше така інформація відображалась, але не завжди точно. За умови відсутності коштів, акти не реєструвались, заборгованість не відображалась. Зараз адвокат взагалі не може побачити такої інформації.

Ми вдячні, що Мінюст свого часу вирішив проблему включення витрат на оплату послуг адвокатів до переліку витрат, що можуть здійснюватися під час воєнного стану. Однак, адвокатура заслуговує чесного, прозорого та своєчасного виконання Центрами взятих на себе зобов’язань.

Тому Центри з надання безоплатної правової допомоги як суб’єкти договірних відносин повинні нести симетричну фінансову відповідальність за затримку розрахунків а також повинні надавати в відкритому доступі в кожен момент часу повну і достовірну інформації про стан заборгованості, причини її утворення, строки погашення.