У разі невиконання постачальником електроенергії зобов’язання з укладення договору, який відповідає типовому договору, таке право підлягає захисту судом на підставі п. 1 ч.2 ст. 16 ЦК шляхом зобов’язання

08 травня 2018 року ВП ВС розглянула справу No 757/45133/15-ц за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «Київенерго» про зобов’язання вчинити дії, за касаційною скаргою ПАТ «Київенерго» на рішення Печерського районного суду м. Києва від 24 червня 2016 року та ухвалу Апеляційного суду м. Києва від 19 жовтня 2016 року, і прийняла постанову, в якій зазначила наступне.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ОСОБА_3 є власником цілісного майнового комплексу, що знаходиться по АДРЕСА_1.

На його неодноразові звернення про укладення договору про користування електроенергією та підключення нерухомого майна до електропостачання ПАТ «Київенерго» відмовило з тих підстав, що договір із попереднім власником не розірвано з огляду на наявну заборгованість за надані послуги. Запропоновано йому сплатити борг попереднього власника.

ОЦІНКА СУДУ

Виходячи із загальних засад цивільного законодавства та судочинства, права особи на захист у суді порушених або невизнаних прав, меж здійснення особою цивільних прав і виконання цивільних обов’язків (статті 3, 6, 12-15, 20 ЦК України, статті 3−5 ЦПК України у редакції, що діяла до 15 грудня 2017 року) можна зробити висновок про те, що в разі невиконання постачальником електричної енергії зобов’язання з укладення договору про постачання електричної енергії, який відповідає типовому договору, таке право підлягає захисту судом на підставі пункту 1 частини другої статті 16 ЦК України шляхом зобов’язання.

Суди попередніх інстанцій зробили правильний висновок,що відмова ПАТ «Київенерго» у здійсненні дії щодо укладення договору про постачання електричної енергії до майнового комплексу з посиланням на існуючий договір з попереднім власником не ґрунтується на вимогах закону та порушує права позивача щодо реалізації права власності на належне йому нерухоме майно.

Постанова ВП ВС від 08 травня 2018 року у справі No 757/45133/15-ц – http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74218787.