У разі звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності та закриття провадження на підставі, передбаченій у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, згода потерпілої особи необов’язкова, а цивільний позов не підлягає вирішенню по суті

Закриття провадження не звільняє особу від обов’язку відшкодувати шкоду, заподіяну діями обвинуваченого, а вимоги потерпілої особи в такому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Якщо клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого було надано в підготовчому судовому засіданні, то суд повинен розглянути це клопотання невідкладно. Дослідження доказів при цьому не є обов’язковим.

Обставини справи: у провадженні місцевого суду перебувало кримінальне
провадження за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК.

У підготовчому судовому засіданні захисник обвинуваченого надав клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження, оскільки з моменту вчинення обвинуваченим кримінального правопорушення на час судового розгляду минуло 3 роки. Захисник також просив залишити цивільний позов потерпілої особи без розгляду. Обвинувачений ОСОБА_2 підтримав клопотання захисника і просив задовольнити, звільнивши його від кримінальної відповідальності у зв’язку.

з закінченням строків давності та закрити провадження. У підготовчому судовому засіданні потерпіла та її представник заперечували проти задоволення
клопотання захисника щодо звільнення обвинуваченого ОСОБА_2 від
кримінальної відповідальності у зв’язку з закінченням строків давності та закриття кримінального провадження. Прокурор не заперечував проти
задоволення вказаного вище клопотання захисника.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК звільнив ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК, у зв’язку із закінченням строку давності, а кримінальне провадження щодо нього закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Місцевий суд розглянув клопотання захисника про звільнення обвинуваченого ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, як того вимагає ч. 4 ст. 286 КПК, невідкладно, не досліджуючи докази у справі. Ухвалюючи рішення, місцевий суд залишив без розгляду цивільний позов потерпілої ОСОБА_1 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди та роз’яснив їй право на звернення з позовом у порядку цивільного судочинства.

Апеляційний суд залишив без зміни це рішення.

Позиція ККС: залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС не встановила істотних порушень норм кримінального процесуального закону, які би стали підставою для зміни чи скасування указаних судових рішень.

Із системного аналізу КПК та КК слідує, що передбачений ст. 49 КК інститут звільнення від кримінальної відповідальності не пов’язує такого звільнення зі згодою потерпілої на таке звільнення, а також, що у випадку звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК та закриття кримінального провадження цивільний позов у кримінальному провадженні не підлягає вирішенню по суті, а вимоги потерпілої сторони можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства, оскільки закриття справи на підставах, зазначених у п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, не звільняє особу від обов’язку відшкодувати заподіяну її діями шкоду.

Ураховуючи положення ч. 4 ст. 286 КПК, суд першої інстанції розглянув зазначене клопотання невідкладно, не з’ясовуючи при цьому обставини, установлені під час кримінального провадження, та не перевіряючи їх доказами
у порядку статей 347–363 КПК. Водночас, посилаючись у касаційній скарзі на ті обставини, що судом першої інстанції не досліджено докази, представник потерпілої не зазначив, які саме норми КПК було порушено судом у цій частині.
При цьому, що стадія проведення підготовчого судового засідання не передбачає дослідження доказів, тоді як чітко врегульовує можливість закриття кримінального провадження з указаних підстав.

Детальніше з текстом постанови ВС від 23.06.2022 у справі No 204/2626/21 (провадження No 51-5123км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/104957589.