Унесення судом змін у резолютивну частину рішення щодо розподілу судових витрат не є виправленням арифметичної помилки відповідно до ст. 243 ГПК та є недопустимим

КГС ВС розглянув справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Науково-виробниче об’єднання “Промвпровадження” (далі – ТОВ “НВО” Промвпровадження”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Азовєвротранс” (далі – ТОВ “Азовєвротранс”) про стягнення пені.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Рішенням Господарського суду Донецької області від 06.07.2020 позовні вимоги задоволено частково.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 10.09.2020 змінено зазначене рішення суду та зменшено розмір стягуваної пені на 90%.17.09.2020 до Східного апеляційного господарського суду надійшло клопотання ТОВ “Азовєвротранс” про виправлення арифметичної помилки у постанові Східного апеляційного господарського суду від 10.09.2020, в якому заявник просив виправити арифметичну помилку шляхом внесення змін у резолютивну частину постанови, оскільки судом апеляційної інстанції не було здійснено розподілу судових витрат на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 22.10.2020 задоволено клопотання ТОВ “Азовєвротранс”, внесено виправлення до резолютивної частини зазначеної постанови від 10.09.2020 шляхом її доповнення текстом у редакції запропонованій відповідачем.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Відповідно до частин першої, другої статті 243 ГПК України суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки. Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала.

Судове рішення повинно бути точним. Помилки у тексті судового рішення, зумовлені арифметичними помилками або граматичними помилками (описками), що стосуються істотних обставин або ускладнюють виконання рішення, можуть бути усунуті судом, який ухвалив рішення або ухвалу.

Тобто законом передбачені випадки, коли недоліки рішення суду можуть бути усунені тим самим судом, що його ухвалив.

Описка — це зроблена судом механічна (мимовільна, випадкова) граматична помилка в рішенні, яка допущена під час його письмово-вербального викладу (помилка у правописі, у розділових знаках тощо).

Арифметична помилка — це неточність у розмірі присудженого, неправильність арифметичних розрахунків.

Вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні, постанові або ухвалі), суд не вправі змінювати зміст судового рішення, він лише усуває неточності щодо встановлених фактичних обставин справи (наприклад, дати події, номера і дати документа, найменування сторін, прізвища, імені, по батькові особи тощо), або мають технічний характер (тобто виникли в процесі виготовлення тексту рішення).

Отже, виправлення допущених у рішенні, постанові, ухвалі описок, арифметичних помилок допускається, якщо при цьому не зачіпається суть судового рішення.

Як вбачається зі змісту оскаржуваної ухвали, в контексті змісту постанови Східного апеляційного господарського суду від 10.09.2020 судом апеляційної інстанції фактично здійснено не виправлення описки/арифметичної помилки у постанові, а частково змінено резолютивну частину постанови від 10.09.2020 щодо розподілу судових витрат між сторонами, яка набрала законної сили і стала обов’язковою до виконання в редакції,проголошеній в судовому засіданні 10.09.2020, що є недопустимим та не відповідає положенням статті 243 ГПК України.

Зважаючи на викладене, КГС ВС дійшов висновку, що при вирішенні цього питання суд апеляційної інстанції порушив норми процесуального права,зокрема приписи статей 240, 243, 284 ГПК України, оскільки фактично змінив постанову після її проголошення.

Постановою КГС ВС скасовано ухвалу Східного апеляційного господарського суду від 22.10.2020, справу передано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції для вирішення питання про виправлення арифметичної помилки в постанові Східного апеляційного господарського суду від 10.09.2020.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.01.2021 у справі No 905/2135/19 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/94151217.