Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики: адвокат Ася Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школа адвокатури на тему “Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання”, Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про початок відносин адвоката з клієнтом до та після укладання договору про надання правової допомоги.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики, як одного з основних професійних обов’язків адвоката. Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків адвоката, відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності. Конституцією України та іншими законодавчими актами також закріплено єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката.

Всі основні засади, які визначені в другому розділі Правил адвокатської етики та основні принципи адвокатської етики мають 9 норм, в ст. 9-16, які є обов’язковими для адвокатів під час адвокатської діяльності і саме надання правової допомоги, в тому числі, і у відносинах з клієнтами.

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.

За порушення одного із основних принципів, таких як адвокатська таємниця та конфлікт інтересів, строк притягнення до адвокатської відповідальності не визначається одним роком.

Звернутися зі скаргою на адвоката до КДК регіону може будь-яка особа, якій стало відомо, що в діях адвоката містяться ознаки дисциплінарного проступку. Саме на скаржника покладається обов’язок доказування цих обставин з доведенням.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики:

 • Дисциплінарні стягнення лише за винні порушення
 • Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА
 • Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку
 • Звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях
 • Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь

Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Практичні рекомендації щодо змісту Договору за результатами аналізу дисциплінарної практики стосовно адвокатів для уникнення привидів для скарг:

 • дотримання форми Договору
 • Наявність дати укладання Договору
 • В умовах Договору :
 • зазначення конкретного виду правової допомоги та назви установи, де здійснюється, перелік інстанцій
 • чітко визначити права та обов’язки сторін
 • зазначити відповідальність сторін
 • зазначити конкретні строки або обставини, щодо строків дії Договору
 • умови розірвання Договору
 • кількість примірників для сторін ;
 • розробити додатки до Договору ( про гонорар, акт виконаних робіт тощо).

Рекомендовано: назва Договору відповідно до вимог статті 26 Закону, зазначення сторін як Адвокат та Клієнт.

Підстави для відмови в укладанні договору про надання правової допомоги :

 1. В разі конфлікту інтересів;
 2. Доручення на виконання виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
 3. Результат якого бажає клієнт або засоби його досягнення є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, ПАЕ;
 4. Адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом;
 5. Виконання договору може призвести до розголошення адвокатської таємниці;
 6. Адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка бере участь в судочинстві, кримінальному провадженні тощо ;
 7. Виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членам його сім’ї, професійним обов’язкам, інших обставин, пов’язаних з конфліктом інтересів.

Припинення, розірвання договору про надання правової допомоги:

 1. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням;
 2. Достроково припинений за взаємною згодою сторін (стаття 33 ПАЕ);
 3. Розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором:
 • Клієнтом (стаття 31 ПАЕ)
 • Адвокатом (стаття 32 ПАЕ)
 • Якщо в процесі виконання доручення клієнта адвокат дізнався про існування конфлікту інтересів цього та інших клієнтів, за обставин, зазначених в статтях 20 та 22 ПАЕ.
 • Якщо сторона Договору з клієнтом є адвокатське бюро та адвокатське об’єднання, при виникненні обставин, які є підставами для розірвання договору, пов’язаних з конкретним адвокатом, можуть бути вжиті заходи по заміні адвоката за згодою Клієнта (стаття 36 ПАЕ).

Невиконання обов’язків адвоката при розірванні Договору (стаття 35 ПАЕ) містять ознаки дисциплінарного проступку та є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Адвокат зобов’язаний:

 • Повернути клієнту отримані від нього документи, а також документи, видані для адвоката іншими особами в ході виконання доручення;
 • Проінформувати щодо здійсненої роботи;
 • Передати копії процесуальних документів, наявних у адвоката. Зазначені вимоги не поширюються на випадки розірвання Договору адвокатом з підстав грубого порушення клієнтом зобов’язань, прийнятих на себе згідно з Договором.