Відсутність у законодавстві визначення справедливої вартості фінансової інвестиції на дату балансу шляхом збільшення її собівартості на суму курсової різниці унеможливлює встановлення факту про зростання балансової вартості фінансової інвестиції платника податків

11 лютого 2021року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув касаційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області на постанову Київського окружного адміністративного суду від 29 травня 2017 року й ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 14 вересня 2017 року у справі No810/1548/17 (провадження NoК/9901/57432/18) за позовом Приватного підприємства «Бест» до Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Контролюючий орган провів перевірку платника податків, за результатами якої було встановлено порушення вимоги положення (стандарту) бухгалтерського обліку щодо відображення фінансових інвестицій, крім тих, що утримуються підприємством до їх погашення або обліковуються за методом участі в капіталі, оскільки платником невірно відображено в балансі суму збільшення балансової вартості фінансової інвестиції. Платник податків не погодився з установленими порушеннями та вказав на протиправність цих висновків контролюючого органу та прийнятих на їх підставі податкових повідомлень-рішень.

Київський окружний адміністративний суд постановою, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду, задовольнив адміністративний позов.

Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін.

ОЦІНКА СУДУ

Придбані платником податків акції за іноземну валюту (євро) в іншій країні є немонетарною статтею балансу та відображаються у складі іншого додаткового капіталу. Висновок контролюючого органу про зростання балансової вартості фінансової інвестиції платника податків неправомірний з огляду на відсутність у національному законодавстві визначення справедливої вартості фінансової інвестиції на дату балансу шляхом збільшення її собівартості на суму курсової різниці, а також відсутність в акті перевірки посилання на розмір справедливої вартості фінансової інвестиції платника податків на дату балансу, спосіб визначення такої вартості та джерела інформації про суму коштів, яку можна отримати від продажу фінансової інвестиції на активному ринку.

Метою заповнення рядка 9 розділу II «Фінансові вкладення» декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України та знаходяться за її межами, є декларування саме коштів, перерахованих у звітному періоді в іноземній валюті на придбання цінних паперів іноземних підприємств. Вимога щодо зазначення кількість і вид акцій спрямована на ідентифікацію цінних паперів, на придбання яких були витрачені кошти, що декларуються. Декларування в кожному наступному кварталі понесених витрат з метою відображення кількості та виду акцій іноземних підприємств, що перебувають у власності платника податків не відповідає змісту та призначенню рядка9 розділу II такої декларації.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 11 лютого 2021 року у справі No810/1548/17 можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/94802963.