ВРП ухвалила публічне звернення щодо заяв Стефанішиної

Органи державної влади, їхні посадові особи повинні утримуватися від інформаційних та політичних кампаній, заяв та дій, що можуть вплинути на незалежність судової влади та підірвати авторитет правосуддя в цілому. На цьому акцентовано увагу у публічному зверненні ВРП з приводу заяв Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Як відомо, в інтерв’ю РБК-Україна урядовець дала оцінку судовій системі України, зазначивши про «відсутність довіри до суддів і їхніх рішень». 

Вища рада правосуддя наголошує, що повага до авторитету судів – вимога європейських стандартів для демократичних держав, невід’ємна умова публічної довіри до судової влади, а в більш широкому значенні – довіри до норм права та держави загалом. 

Відповідно до статті 126 Конституції України незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України, зазначає ВРП. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і мають наслідком відповідальність, установлену законом (частина третя статті 6 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).

Про місце судової влади та її відносини з іншими гілками влади в сучасних демократіях, нагадує ВРП, вказано у Висновку № 18 Консультативної ради європейських суддів. В ньому говориться, що надання політиками незбалансованих критичних коментарів є безвідповідальним і викликає серйозну проблему, оскільки тим самим можуть бути мимоволі чи навмисно підірвані суспільна довіра і впевненість у системі правосуддя. У таких випадках судова влада повинна зазначати, що ця поведінка є нападом на конституцію демократичної держави, а також посяганням на правове становище інших гілок державної влади. Така поведінка також порушує міжнародні стандарти.

Надаючи оцінку рівню довіри до судової влади, Віце-прем’єр-міністр послалась на те, що більшість судових рішень першої інстанції «йдуть на апеляцію». У зв’язку з цим ВРП звертає увагу на те, що скасування рішення має сприйматись як нормальний результат процедури апеляційного оскарження, а не як провина судді першої інстанції(Висновок № 6 КРЄС до уваги Комітету Міністрів Ради Європи про справедливий суд у розумні строки та роль судді в судових процесах з урахуванням альтернативних засобів вирішення спорів від 24 листопада 2004 року). Учасники справи, яка є предметом судового розгляду, та інші особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення (стаття 14 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Отже реалізація такого права особою не є чинником довіри до судової влади. 

Вища рада правосуддя вважає неприпустимими політичні коментарі публічних осіб та представників органів виконавчої влади, які у своїх виступах, за відсутності об’єктивної та конкретної інформації щодо рівня довіри до судової системи та впливу на неї судових реформ, формують у суспільстві хибне уявлення щодо діяльності суддів та судової влади в цілому.

«На рівень довіри до судової влади впливають, у тому числі, необґрунтовані заяви політиків та державних діячів, які несуть загрозу авторитету правосуддя», – йдеться у публічному зверненні Вищої ради правосуддя та наголошується, що представникам інших гілок влади слід утримуватися від будь-яких дій чи заяв, які можуть бути сприйняті як інструмент здійснення тиску на діяльність судових органів чи викликати сумніви щодо їх здатності виконувати свої обов’язки ефективно.

Рішення Вищої ради правосуддя від 17 вересня 2020 року № 2657/0/15-20: https://hcj.gov.ua/doc/doc/4227