ВС визнав протиправним і скасував Указ Президента України щодо скасування Указу про призначення Тупицького суддею КСУ

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовольнив позов Олександра Тупицького до Президента України, визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 27 березня 2021 року № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України» в частині скасування Указу Президента України від 14 травня 2013 року № 256 про призначення позивача суддею Конституційного Суду України.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади.

Рішення ухвалене сьогодні, 14 липня 2021 року, в судовому засіданні під час розгляду справи № 9901/96/21.

Верховний Суд роз’яснив, що Президент України при вирішенні питань утворення, формування органів державної влади та унормування їхньої діяльності зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, як це встановлено ст. 19 Основного Закону України.

Підстави і порядок звільнення судді Конституційного суду України визначені у ст. 149-1 Конституції України і ст. 20 Закону України «Про Конституційний Суд України».

Реалізація повноважень Президента України стосовно формування складу Конституційного Суду України здійснюється виключно шляхом видання Указів про призначення суддів Конституційного Суду України.

Іншого способу реалізації Президентом України конституційних повноважень, пов’язаних із формуванням Конституційного Суду України, зокрема шляхом скасування раніше виданих актів з кадрових питань (у конкретному випадку щодо призначення судді Конституційного Суду України на цю посаду), Основним Законом України не передбачено.

Колегія суддів вважає необґрунтованими посилання відповідача на норми п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції України як на правову підставу для підписання спірного Указу, оскільки зазначені положення Основного Закону України жодним чином не регламентують відносин стосовно формування складу Конституційного Суду України, а визначають повноваження Президента України щодо здійснення керівництва у сферах національної безпеки та оборони держави і кадрових військових питань, які належать до його відання.

Як зазначено в оскаржуваному Указі та підтверджено поясненнями представника відповідача в судовому засіданні, основним мотивом для видання спірного Указу слугувало те, що позивач та деякі інші судді Конституційного Суду України голосували за Рішення цього Суду від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020, ухвалення якого мало наслідком втрату чинності рядом норм антикорупційного законодавства та призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені.

Проте колегія суддів, не вдаючись до оцінки та аналізу вказаного вище Рішення Конституційного Суду України, відзначає, що видання Президентом України на цій підставі акта про скасування Указу щодо призначення особи на посаду судді Конституційного Суду України є порушенням встановлених Конституцією і законами України гарантій незалежності та недоторканності судді Конституційного Суду України, якого не може бути притягнуто до відповідальності за голосування у зв’язку з ухваленням Судом рішень і надання ним висновків, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Це рішення може бути оскаржено до Великої Палати Верховного Суду.