Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану: адвокат Георгій Попов

Георгій Попов – адвокат, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України, провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Виїзд студентів за кордон в умовах воєнного стану».

Стаття 33 Конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, свободу пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, встановлених законом.

Стаття 65 Основного закону визначає захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів обов’язком громадян України.

Правові основи, порядок здійснення прикордонного контролю, умови перетинання державного кордону України визначені Законом України «Про прикордонний контроль».

Уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України перевіряються паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При цьому з’ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону.

Громадянину України, якому відмовлено у пропуску через державний кордон при виїзді з України у зв’язку з відсутністю документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту, у передбачених законодавством випадках або у зв’язку з наявністю однієї з підстав для тимчасового обмеження його у праві виїзду за кордон, визначених статтею 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», відмовляється у перетинанні державного кордону лише за обґрунтованим рішенням уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону із зазначенням причин відмови.

Документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну, є:

 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
 • дипломатичний паспорт України;
 • службовий паспорт України;
 • посвідчення особи моряка;
 • посвідчення члена екіпажу;
 • посвідчення особи на повернення в Україну (дає право на в’їзд в Україну).

Водночас пунктом 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України передбачено, що у випадках, визначених законодавством, для перетинання державного кордону громадяни крім паспортних документів повинні мати також підтверджуючі документи.

Питання відстрочки від призову на військову службу та під час мобілізації врегульовані Законами «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та «Про військовий обов’язок і військову службу».

У частині першій статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» визначено, що, серед іншого, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти (абзац 2 частина 3 Закону).

Стаття 17 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає, що відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;
 • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
 • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва

Відстрочка від призову на строкову військову службу також надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення підготовки.

Право на відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти також мають громадяни України, які в рамках міжнародних договорів України навчаються у закладах освіти інших держав.

Як зазначає лектор, практика щодо перетину державного кордону студентами є досить неоднозначною, так само наявні розбіжності в правових нормах та є неоднозначним тлумачення Державної прикордонної служби.

У березні поточного року Державна прикордонна служба підготувала Роз’яснення, в якому пояснила, що громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти в Україні не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Проте ця категорія громадян не має права виїжджати за кордон, так як ця категорія зазначена в абзаці другому частині третьої статті 23 Закону України «Про мобілізаційну  підготовку та мобілізацію», а не у частині першій цієї статті. А тому, відповідно до пункту 2-6 Правил, така категорія громадян не має права виїжджати за межі території України.

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов’язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (військовозобов’язаних та резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України – без дозволу відповідного керівника).

З метою врегулювання зазначеного питання органами військового управління надано вказівку територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки стосовно призовників та військовозобов’язаних, яким надано відстрочку від призову для продовження навчання, зокрема за кордоном, у відповідності до ст. 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та абзацу 18 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» у військово-облікових документах зробити відповідні записи щодо надання їм відстрочки від призову (призову за мобілізацією), та надання дозволу відповідного керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон (Лист Генерального штабу ЗСУ від 24 березня 2022 року).

Рішення про відмову в перетині державного кордону складаються за формами затвердженими Наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2010 року № 967. Як зауважує лектор, морально форми такого рішення є застарілими, оскільки не відповідають вимогам сьогодення. З аналізу рішень Державної прикордонної служби можна помітити, що досить часто відмовляється у виїзді на підставі Указу Президента «Про введення воєнного стану в Україні», Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію» та Закону «Про військовий обов’язок та військову службу». Однак таке аргументування не є правильним та вимагає зазначення конкретної підстави для відмови, зазначення конкретного документа, якого не вистачає і норми закону, яка не дозволяє виїхати студентові з України.

Як випливає із аналізу судової практики, до документів, що надають право виїзду за кордон відносяться:

 • студентський квиток або студентська віза;
 • перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;
 • військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;
 • довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.

У випадку платного навчання доцільним буде мати при собі документи, що підтверджують оплату такого навчання.

За незаконний перетин кордону України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність:

 1. Адміністративна – стаття 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України);
 2. Кримінальна – стаття 332 КК (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), стаття 335 КК ( ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу), стаття 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період), стаття 358 КК (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), стаття 368 КК (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), стаття 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Сьогодні законодавство, яке врегульовує аналізовані правовідносини, є динамічним, а отже, здійснюючи захист прав та інтересів громадян і обґрунтовуючи свою правову позицію, вкрай необхідно звертати увагу на можливі зміни у зазначеній сфері.

Тому, хто виїжджає, слід дотримуватися таких порад:

 • Отримати консультацію перед виїздом за кордон;
 • Уникати сумнівних «схем» виїзду;
 • Опрацювати нормативну базу;
 • Сформувати пакет документів.