Виправлення описки апеляційним судом шляхом внесення зміни в резолютивну частину ухвали та фактичне погіршення становища є істотним порушенням вимог КПК

Розгляд питання про виправлення описки без учасників судового провадження за відсутності в матеріалах справи даних про вручення прокурору, захисникам, потерпілому повідомлення про дату, час і місце судового засідання є порушенням ч. 2 ст. 379 та ч. 2 ст. 412 КПК.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду від
24.07.2020 ОСОБА_1 та ОСОБА_2 визнано винуватими у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 289 КК, та кожному призначено покарання у виді
позбавлення волі на строк 5 років з конфіскацією майна.

Апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу прокурора, вирок суду першої
інстанції щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 змінив та в резолютивній частині ухвали, яка була проголошена 16.12.2020, постановив виключити на підставі ч. 2 ст. 59 КК призначення їм за ч. 2 ст. 289 КК додаткового покарання у виді конфіскації майна та вважати їх засудженими за ч. 2 ст. 289 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років без конфіскації майна; на підставі ч. 4 ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком місцевого суду від 14.04.2020 вважати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 засудженими до остаточного покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі без конфіскації майна кожного. Крім того, апеляційний суд виключив з резолютивної частини вироку посилання про зарахування в строк відбування покарання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 частково відбутого покарання за вироком місцевого суду від 14.04.2020 та згідно із ч. 5 ст. 72 КК зарахував їм у строк відбування покарання попереднє ув’язнення з 27.03.2020 по 15.12.2020 включно з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без зміни.

У проголошеному 21.12.2020 повному тексті ухвали від 16.12.2020 суд
апеляційної інстанції п’ятий абзац резолютивної частини ухвали виклав у наступній редакції: «на підставі ч. 4 ст. 70 КК, за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком місцевого суду від 14.04.2020, вважати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 засудженими до остаточного покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна кожного».

24.12.2020 апеляційний суд за своєю ініціативою виправив описку, допущену в резолютивній частині ухвали апеляційного суду від 16.12.2020 щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2, та постановив у п’ятому абзаці резолютивної частини виправити
помилкове зазначення «без конфіскації майна кожного» на правильне «з конфіскацією майна кожного», а вказану ухвалу вважати невід’ємною частиною
(резолютивної частини) ухвали апеляційного суду за апеляційною скаргою
прокурора на вирок місцевого суду від 24.07.2020 у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК.

Позиція ККС: скасовано ухвалу апеляційного суду та призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Обґрунтування позиції ККС: у кримінальному провадженні щодо ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ухвала суду апеляційної інстанції, постановлена за результатами розгляду апеляційної скарги прокурора на вирок місцевого суду від 24.07.2020,
містить істотні недоліки, у зв’язку із чим її не можна визнати законною.

З матеріалів кримінального провадження убачається, що за результатом перегляду вироку суду першої інстанції апеляційний суд задовольнив апеляційну
скаргу прокурора, змінивши вирок суду першої інстанції.

Як убачається з аудіозапису судового засідання, апеляційний суд після виходу
з нарадчої кімнати 16.12.2020 проголосив у присутності учасників судового
провадження резолютивну частину ухвали, в якій, крім іншого, постановив на підставі ч. 4 ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом часткового складання
призначених покарань за цим вироком та вироком місцевого суду від 14.04.2020
вважати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 засудженими до остаточного покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі без конфіскації майна кожного. Зазначену резолютивну частину було внесено до ЄДРСР.

Однак у резолютивній частині долученого до матеріалів кримінального
провадження повного тексту цієї ухвали апеляційного суду зазначено в цій частині, що суд постановив на підставі ч. 4 ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком місцевого суду від 14.04.2020 вважати ОСОБА_1 та ОСОБА_2 засудженими до остаточного покарання у виді 5 років 3 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна кожного.

Повний текст ухвали від 16.12.2020 у такій редакції було проголошено судом
21.12.2020, тобто до вирішення за ініціативою суду питання про виправлення
описки, яке було призначено до розгляду на 24.12.2020.

Таким чином, суд апеляційної інстанції самостійно у спосіб, не передбачений КПК, змінив текст резолютивної частини своєї ухвали від 16.12.2020, зазначивши
«з конфіскацією майна кожного» замість «без конфіскації майна кожного», як було проголошено судом у судовому засіданні та зазначено в тексті письмової ухвали, надісланої в електронній формі до ЄДРСР.

Допущення такого порушення під час постановлення ухвали є неприйнятним, адже це ставить під сумнів законність і обґрунтованість ухваленого рішення.

Із матеріалів провадження вбачається, що апеляційним судом відповідно до ч. 1 ст. 379 КПК з власної ініціативи було винесено на розгляд питання про виправлення описки в ухвалі від 16.12.2020.

Суд апеляційної інстанції розглянув питання про виправлення описки без учасників судового провадження, тоді як жодних даних про вручення прокурору,
захисникам, потерпілому повідомлення про дату, час і місце судового засідання
матеріали справи не містять, а є тільки телефонограма з текстом повідомлення
(без будь-яких даних про її направлення і отримання учасниками), що є порушенням ч. 2 ст. 379 КПК та положень, передбачених ч. 2 ст. 412 КПК, що відповідно до п. 1 ч.1 ст. 438 КПК є підставою для скасування судового рішення касаційним судом.

При цьому постановлена апеляційним судом ухвала від 24.12.2020, якою внесено зміни в резолютивну частину ухвали цього суду від 16.12.2020 та фактично погіршено становище засуджених, не ґрунтується на законі, оскільки виправлення допущених у судовому рішенні описок допускається, якщо це не стосується зміни суті судових рішень. Натомість вирішення питання щодо допущених апеляційним судом порушень при призначенні покарання віднесено до компетенції суду касаційної інстанції і не є опискою, яка може бути виправлена судом апеляційної інстанції самостійно.

Отже, під час розгляду кримінального провадження щодо ОСОБА_1 і ОСОБА_2
та виправлення описки в ухвалі, постановленій за результатами апеляційного
перегляду, суд апеляційної інстанції допустив вищезазначені порушення вимог
кримінального процесуального закону, які призвели, в тому числі, до порушення
гарантії правової визначеності, а саме незмінності судового рішення,що з урахуванням вищевказаного відповідно до ч. 1 ст. 412, п. 1 ч. 1 ст. 438 КПК також є підставою для скасування оскаржуваних прокурором судових рішень і призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції, під час якого необхідно
врахувати вищенаведене та ухвалити законне і обґрунтоване судове рішення.

Детальніше з текстом постанови ВС від 22.07.2021 у справі No 234/8904/20 (провадження No 51-1122км21) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/98586337