Вже у 2023 році комітетами НААУ було підготовлено зауваження і пропозиції до 23 проєктів нормативно-правових актів: координатор комітетів Грушко

У першому півріччі 2023 року комітетами Національної асоціації адвокатів України було підготовлено зауваження і пропозиції до 23 проектів нормативно-правових актів, які були направлені розробникам для врахування.

Про це розповіла координатор комітетів НААУ Світлана Грушко, повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

«Адвокати, здійснюючи захист чи представництво, або надаючи іншу правову допомогу громадянам, стикаються із проблемами правозастосування безпосередньо. Тому набутий адвокатурою досвід, експертиза безумовно є корисним у питанні усунення прогалин і суперечностей у законодавстві України, виправлення недоліків правового регулювання в усіх галузях економіки, – пояснила вона. – Аналізуючи тексти проектів, у комітетах перевіряють нормотворчі ініціативи на відповідність конституційним засадам, юридичним принципам та стандартам. Це і є внесок інституту адвокатури у розбудову України як демократичної, соціальної, правової держави».

Серед опрацьованих комітетами НААУ документів – 19 законопроектів, три проекти постанови Кабміну та один проект відомчого наказу:

– проекти законів:

 • про освіту дорослих (№ 7039 від 10.02.2022);
 • про цифровий контент та цифрові послуги; (№ 6576 від 31.01.2022);
 • про внесення змін та доповнень до Цивільного кодексу України, спрямованих на розширення кола об’єктів цивільних прав (№ 6447 від 17.12.2021);     
 • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв’язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульська конвенція) (№ 8329 від 02.01.2023);
 • про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період (№ 6013 від 09.09.2021);
 • про внесення змін до статті 18 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо запровадження обов’язкової спеціалізації суддів із розгляду справ, що виникають із сімейних правовідносин і стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, у місцевих загальних судах та апеляційних судах (№ 8416 від 03.02.2023);
 • про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (№ 7283 від 13.04.2022);
 • про основні засади державного нагляду (контролю) (№ 5837 від 05.08.2021);
 • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань (№8313 від 27.12.2022);
 • про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо зміни терміну розгляду заяв про розірвання шлюбу (№ 9043 від 21.02.2023);
 • про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури оскарження у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (№ 9156-1 від 13.04.2023);
 • про внесення змін до Закону України «Про  запобігання корупції» щодо розширення кола осіб, на яких розповсюджується  здійснення заходів фінансового контролю» (№ 9228 від 20.04.2023);
 • про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень з метою забезпечення захисту прав учасників кримінального провадження (№ 9211 від 17.04.2023);
 • про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, Кримінального кодексу України та деяких інших законів України щодо посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (№ 8402 від 31.01.2023);
 • про внесення змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» щодо особливостей провадження господарської діяльності з надання деяких послуг у сфері енергетики та комунальних послуг в умовах воєнного стану (№ 9236 від 24.04.2023);
 • про внесення змін до деяких статей Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану (№9314-3 від 02.06.2023);
 • про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо удосконалення відповідальності за порушення розгляду адвокатського запиту (№ 9356 від 05.06.2023)
 • про внесення змін до статті 5 Закону України «Про судовий збір» щодо сплати судового збору у справах про нарахування та сплату митних платежів (№ 9359 від 06.06.2023)    ;
 • проект Кримінального кодексу України у контексті охорони здоров’я;

– проекти постанов Кабміну:

 • про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки;
 • про внесення змін до Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків;
 • про затвердження Порядку повернення сплаченої переможцем аукціону ціни продажу об’єкта приватизації;
 • проект наказу Міністерства охорони здоров’я України про Порядок контролю та клініко-експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.
 • Нагадаємо, відповідно до Положення про комітети Національної асоціації адвокатів України, затвердженого розпорядженням голови НААУ, РАУ від 13.07.2021 №110, комітети є постійно діючими дорадчими органами. Їхніми основними завданнями зокрема є:
 • – моніторинг та правовий аналіз проектів законів внесених до Верховної Ради, нормативно-правових актів інших суб’єктів нормотворення на предмет їхнього можливого впливу на стан захисту прав і свобод людини, а також на здійснення адвокатурою своїх функцій і завдань у випадку прийняття або затвердження таких актів;
 • – підготовка та участь у розробці пропозицій до проектів законів та інших нормативно-правових актів з відповідного напряму правового регулювання.