What is a trademark? Practical Guide for Legal English Learner: очільниця Центру правничої лінгвістики Вищої школи адвокатури Людмила Колодник

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся вебінар за напрямком підготовки правників Legal English: «What is a trademark? Practical Guide for Legal English Learners», який провела Людмила Колодник, очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ, юрист, філолог, викладач спеціалізованого курсу «Legal English».

Захід розпочався цікаво – лектор запропонувала слухачам прослухати доповідь професора права, в якій мова йшла про поняття «Trademark» в юридичній англійській мові та сталі словосполучення, які пов’язані з цим терміном, а саме: territorial, words, symbols, pictures, to represent the goods graphically, bange of origin, service mark. Такий методичний інструмент лекторки дозволив учасникам вебінару одразу зануритися в атмосферу вивчення юридичної англійської мови із застосуванням методики безперекладного опанування лексичних одиниць мовлення.

Далі Людмила Колодник, вибудовуючи логічну послідовність необхідну для розуміння термінології, ознайомила учасників заходу з основними поняттями за темою заходу. Лекторка запропонувала на розгляд учасників дефініції та сталі словосполучення, зокрема:

  • Definitions of trade markis anything that is used to identify and differentiate one person or business entity’s products and services from those of any competitors. Trade marks are often referred to simply as brand names.
  • Definitions of brand namea particular name or symbol used by a seller to identify goods or services as its own.

Також вступна частина заходу була насичена різноманітними вправами на удосконалення опанування термінології юридичною англійською мовою.

Далі очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ надала пояснення щодо тлумачення термінології дотичної до теми про товарні знаки, зокрема, вона зазначила, що поняття intellectual property rights перекладається як право на об’єкти інтелектуальної власності, права інтелектуальної власності, інтелектуальні права. Останній термін інтелектуальні права є найближчим еквівалентом до англійського скороченого терміна IP rights.

Крім цього, лекторка, пояснюючи важливу термінологію за темою вебінару, зазначила, що стронами  IP Transfer Agreement / IP Assignment Agreement виступають Правовласник – Assignor (особа, яка передає титул, власність, право вимоги, інтерес або інші права) та ПравонаступникAssignee(особа, до якої переходять титул, власність, право вимоги, інтерес або інші права). Тут також важливо сфокусуватися на юридичному терміні assignment, що перекладається як передача права, відступлення вимоги, переведення боргу.

Говорячи про характеристики товарного знака – trademark, лекторка зазначила, що він може бути і словесним – word / verbal trademark, і образотворчим – device / design / figurative / pictorial trademark, а також комбінованим – mixed/combined/combination trademark, звуковим – sound trademark, тощо. Цей перелік не є вичерпним, проте часто вживаним.

Крім цього, увагу учасників було сфокусовано на те, що в юридичних документах поруч із товарним знаком trademark (позначення для відмінності товарів одних фізичних і юридичних осіб від однорідних товарів інших юридичних і фізичних осіб) можна зустріти словосполучення service mark – знак обслуговування (позначення, що служить для індивідуалізації виконуваних юридичними особами або індивідуальними підприємцями робіт або надаваних ними послуг).

Definitions of service mark – a sign, symbol, name or other designation used by a business providing a service to show clearly that the service is different from those provided by others. It is used to identify services rather than goods. Ex. The complaint includes claims for service mark infringement, unfair competition, and unfair and deceptive trade practices.

Також, Людмила Колодник звернула увагу учасників заходу на те, що назва місця походження товара перекладається як appellations of origin, а oppositions to registration of trademark – заперечення, протест проти реєстрації товарного знака. Крім цього, товарний знак має таку рису як відмінність одного знака від іншого, англійською мовою позначається як distinctive, distinctiveness, distinctive capacity чи distinctive character. Беззаперечною характеристикою товарного знака є його особливість вводити в оману споживачів відносно походження товарів – mislead consumers as to the origin of goods, а також проводити пошук щодо тотожності та схожості позначень – identity and similarity search. Результати інтелектуальної діяльності можна перекласти як results of intellectual activities or intellectual products, а юридичний термін охоронюваний товарний знакчасто перекладається якlegally protected trademark / trademark enjoying, legal protection.

Наступним кроком заходу було обговорення словосполучення enforceable trademark, яке українською мовою перекладається як охоронюваний товарний знак, торговельна марка (знак для товарів і послуг) під правовою охороною. Проте, як зазначила лекторка, тут слід занотувати, що переклад прикметника enforceable буде відрізнятися залежно від іменника, з яким enforceable утворює словосполучення, наприклад, enforceable contract угода, виконання якої може здійснюватися шляхом примусової судової процедури, угода, що має позовну силу.

Цікавим для учасників був огляд судової справи № 757/44428/21-цщодо оскарження відмови в реєстрації позначення ― ЯПОШКА, відповідачем по якому виступає ІР офіс.

«Так, у 2020 році рішенням Мінекономіки заявнику було відмовлено в реєстрації торговельної марки «Япошка» через те, що заявлене позначення суперечить публічному порядку та принципам моралі. Зокрема, використання словесної частини ― «Япошка» може сприйматись споживачами як образливе скорочення від слова ― японець та дискримінувати за національно-культурною ознакою. І тим самим завдати шкоди інтересам Японії. Відмова в реєстрації торговельної марки була оскаржена до суду. За наслідками розгляду справи суд першої інстанції підтримав позицію ІР офісу щодо неможливості надання правової охорони позначенню, яке ображає за національною ознакою, як наслідок – у задоволенні позову відмовлено. 17 липня 2023 судом апеляційної інстанції також підтримано позицію ІР офісу в цій справі…» Тобто, підкреслила Людмила Колодник, «…торговельна марка, яка ображає за національною ознакою, не може бути зареєстрована».

Неабияку цікавість у правників під час вебінару викликало обговорення справ Rogers vs. Grimaldi in 1989 (the USA), та Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023).

Так,очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ зазначила, що Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, 599 U.S. 140 (2023), was a United States Supreme Court case involving parody and trademark law. The case deals with a dog toy shaped similar to a Jack Daniel’s whiskey bottle and label, but with parody elements, which Jack Daniel’s asserts violates their trademark. The Court unambiguously ruled in favor of Jack Daniel’s as the toy company used its parody as its trademark, and leaving the Rogers test on parody intact.The Supreme Court limited the test’s applicability in Jack Daniel’s Properties, Inc. v. VIP Products LLC, holding unanimously that the test does not apply in cases where the alleged infringer uses the mark as a source designation for their own goods.

Далі, лекторка зосередила увагу учасників заходу на наступних поняттях, а саме:

«Inherently distinctive marks are fanciful, arbitrary or suggestive in relation to the goods or services with which the mark is used» та пояснила кожний з них, надаючи відповідні приклади.

  • Fanciful marks are terms not previously found in any dictionary. These represent the strongest of all trade marks because there is no reason whatsoever for competitors to use the term. For example, KODAK had no meaning in any context before it was adopted as a trade mark.
  • Arbitrary marks are usually common words used in a meaningless context (e.g., CAMEL for cigarettes or APPLE for computers). Such marks consist of words or images which have some dictionary meaning but which are used in connection with products or services unrelated to that meaning.
  • Suggestive marks suggest a quality or a characteristic of the products or services in relation to which they are used, but require imagination on the part of the consumer to identify the characteristic. (e.g., GREYHOUND for bus services). Suggestive marks invoke the consumer’s perceptive imagination.

Важливою частиною заходу був практичний компонент, Людмила Колодник підготувала багато різних практичних завдань на відпрацювання лексичного матеріалу учасниками заходу, що відбувалось в інтерактивній формі.

На завершення заходу Людмила Колодник запропонувала правникам узагальнити та повторити ключові словосполучення та порекомендувала прочитати книгу Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property Desk Reference 18th Edition by Richard Stim Attorney (Author), а plain-English guide to intellectual property law Patent, Copyright & Trademark is a unique, comprehensive reference that explains the complex and fast-moving laws of intellectual property (IP).

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.