Захід забезпечення позову про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса не є тотожним із позовною вимогою про визнання таким, що не підлягає виконанню

У разі оскарження в судовому порядку виконавчого напису нотаріуса шляхом подання позову про визнання його таким, що не підлягає виконанню, застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису, вчиненого приватним нотаріусом, яким звернено стягнення на майно, є адекватним та ефективним способом забезпечення позову.

КГС ВС розглянув справу за позовом Фермерського господарства “Україна” (далі – ФГ “Україна”) до Товариства з обмеженою відповідальністю “Адама Україна”
(далі – ТОВ “Адама Україна”), треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору – приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області, приватний виконавець виконавчого округу Вінницької області про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Ухвалою господарського суду Вінницької області від 30.12.2020 за вказаним позовом відкрито провадження у справі та призначено позовну заяву до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Разом з позовною заявою до суду надійшла заява ФГ “Україна” про забезпечення
позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису приватним
нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову ФГ “Україна” зазначало, що 21.12.2020 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області на підставі виконавчого напису вчиненого 18.12.2020 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу, відкрито виконавче провадження No 63974357 про витребування у ФГ “Україна” шляхом передачі предмета застави на користь ТОВ “Адама Україна” на підставі товарної аграрної розписки, посвідченої
20.02.2020 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу.
У разі недостатності зібраного врожаю для повного погашення за рахунок такої
сільськогосподарської продукції зобов’язань боржника за вказаною аграрною
розпискою – майбутній врожай будь-якої іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується або буде вирощуватися боржником за аграрною розпискою на зазначених земельних ділянках, до повного виконання зобов’язань боржника за вищевказаною аграрною розпискою.

ФГ “Україна” зазначало, що з огляду на незаконні положення виконавчого напису у приватного виконавця є підстави для накладення арештів як на інше (відмінне від предмету застави) майно заявника (позивача), так і на майно (кукурудзу), яка зібрана не з площ, зазначених у пункті 50 аграрної розписки, що є грубим порушенням умов товарної аграрної розписки та вимог чинного законодавства, що в подальшому призведе до суттєвих перешкод у здійсненні заявником (позивачем) власної господарської діяльності.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 30.12.2020 заяву ФГ “Україна” задоволено. Вжито заходи забезпечення позову шляхом зупинення
стягнення на підставі виконавчого напису, вчиненого 18.12.2020 приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі, до набрання законної сили рішенням у справі.

Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021
ухвалу господарського суду Вінницької області від 30.12.2020 скасовано. Прийняте нове рішення, яким відмовлено у задоволенні заяви ФГ “Україна” про забезпечення позову.

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Забезпечення позову застосовується як гарантія задоволення законних вимог
позивача. Умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо
обґрунтоване припущення, що майно, яке є у відповідача на момент пред’явлення позову до нього, може зникнути, зменшитися за кількістю або погіршитися за якістю на момент виконання рішення.

Згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 137 ГПК України позов
забезпечується, зокрема зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному порядку.

Враховуючи, що приватним виконавцем винесено постанову про відкриття
виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого напису, яким передбачено вилучення майна у позивача та постанову про арешт майна боржника, а позивач оскаржує такий виконавчий напис в судовому порядку шляхом подання позову про визнання його таким, що не підлягає виконанню, через те, що вважає, що такий виконавчий напис здійснено з порушенням норм чинного законодавства, – існує реальна загроза, що невжиття заходів забезпечення позову до вирішення спору по суті (шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 18.12.2020, вчиненого приватним нотаріусом, яким звернено стягнення на майно) може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав позивача (у разі задоволення позову), за захистом яких він звернувся до суду.

Адже у разі, якщо до закінчення розгляду даної справи приватним виконавцем буде примусово реалізовано майно на прилюдних торгах, то позивач не зможе
захистити або поновити свої права в межах одного цього судового провадження за його позовом без нових звернень до суду, що істотно ускладнить чи взагалі
унеможливить поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача.

Тому в даному випадку КГС ВС погодився з висновками місцевого господарського суду про те, що застосування заходів забезпечення позову шляхом зупинення стягнення на підставі виконавчого напису від 18.12.202, вчиненого приватним нотаріусом, яким звернено стягнення на майно, є адекватним та ефективним способом забезпечення позову.

Захід забезпечення позову про зупинення стягнення на підставі виконавчого напису нотаріуса не є тотожним з позовною вимогою про визнання виконавчого
напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, оскільки в даному випадку до вирішення спору по суті про відповідність/невідповідність оспорюваного виконавчого напису вимогам закону лише зупиняється процедура виконання такого виконавчого напису з метою надання можливості позивачу захистити або поновити свої права в межах одного цього судового провадження, без нових звернень до суду.

Ураховуючи викладене, постановою КГС ВС скасовано постанову Північно-
західного апеляційного господарського суду від 01.04.2021 та залишено без змін
ухвалу господарського суду Вінницької області від 30.12.2020.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 13.08.2021 у справі No 902/1264/20 можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/98999653.