Захист права власності на акції шляхом його визнання у судовому порядку: ВС

ПАТ «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» звернулося з позовом до ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Департаменту комунальної власності м. Києва, Київської міської ради про визнання недійсними біржових торгів та біржового контракту у зв’язку з численними порушеннями при проведенні біржових торгів з продажу акцій ПАТ «НВЦ «БХФЗ».

ПрАТ «ФФ «Дарниця» звернулося із зустрічним позовом до ПАТ «НВЦ «БХФЗ» про визнання права власності на акції. На обґрунтування позову ПрАТ «ФФ «Дарниця» послалося на те, що дії ПАТ «НВЦ «БХФЗ» щодо оспорювання дійсності біржових торгів та біржового контракту свідчать про фактичне оспорювання та невизнання права власності ПрАТ «ФФ «Дарниця» на відповідний пакет акцій, а тому це право підлягає захисту шляхом його визнання у судовому порядку.

Рішенням господарського суду у задоволенні первісного позову відмовлено, зустрічний позов задоволено. Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення суду першої інстанції та прийнято нове рішення, яким первісний позов задоволено повністю. У задоволенні зустрічного позову суд відмовив.

КГС ВС скасував постанову апеляційного господарського суду та залишив у силі рішення господарського суду. Суд касаційної інстанції вказав на те, що всупереч нормам матеріального та процесуального права апеляційний суд дійшов хибних висновків про порушення продажем пакета акцій на біржових торгах і спірним біржовим контрактом прав та інтересів позивача за первісним позовом та неправомірно скасував законне рішення суду першої інстанції з огляду на таке.

ПАТ «НВЦ «БХФЗ» не зазначило, яке саме його право порушено оспорюваними торгами та біржовим контрактом та яким чином задоволення первісного позову відновить таке порушене право.

Відповідно до укладеного між Департаментом комунальної власності м. Києва та ПрАТ «ФФ «Дарниця» біржового контракту на купівлю-продаж акцій продавець передає, а покупець оплачує і приймає прості іменні акції ПАТ «НВЦ «БХФЗ».

З наведеного вбачається, що за договором, укладеним між відповідачами за первісним позовом, права та обов’язки набувають відповідачі як сторони договору. При цьому правовий стан (сукупність прав та обов’язків) безпосередньо ПАТ «НВЦ «БХФЗ»  жодним чином не змінюється.

Колегія суддів наголосила на тому, що підписання такого контракту з порушенням чинного законодавства, невиконання такого контракту стороною тощо може свідчити про порушення прав та інтересів сторін такого договору, зокрема Департаменту або ПрАТ «ФФ «Дарниця», а не прав ПАТ «НВЦ «БХФЗ».

Щодо доводів позивача про те, що відчуження Київською міською радою пакета акцій має негативні наслідки для його діяльності, оскільки ПрАТ «ФФ «Дарниця» систематично чинить умисні дії з метою унеможливлення нормальної господарської діяльності, зокрема, під час участі та голосування на загальних зборах ПАТ «НВЦ «БХФЗ», Верховний Суд  зазначив таке.

Під час розгляду справи місцевим судом встановлено, що засідання загальних зборів ПАТ «НВЦ «БХФЗ», про які говорить позивач, відбулися після укладення біржового контракту з відчуження пакета акцій. Участь чи голосування на них ПрАТ «ФФ «Дарниця» не можуть свідчити про порушення прав первісного позивача оспорюваними торгами та біржовим контрактом, оскільки вказані обставини не існували на момент проведення оспорюваних торгів та укладення біржового контракту.

Із повним текстом постанови КГС ВС від 29 жовтня 2020 року у справі № 910/3233/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/92705221.