Закон “Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності” не поширює свою дію на ОСББ

28 липня 2020 року КАС ВС розглянув касаційну скаргу Державної екологічної інспекції у м. Києві (далі – Держекоінспекція) на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 06 грудня 2017 року та постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 24 квітня 2018 року у справі за позовом ОСББ) до Держекоінспекції, Державної екологічної інспекції України, про визнання протиправними дій щодо включення ОСББ до Плану заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та щодо проведення планової перевірки ОЧСББ, визнання протиправним та скасування припису, і прийняв постанову, в якій зазначено наступне.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Відповідачем 1 проведено планову перевірку позивача (ОСББ) та складено акт, в якому зафіксовано низку порушень (відсутній план організації роботи у сфері поводження з відходами; не ведеться первинний поточний облік кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються; відсутні дозвільні документи відповідно до яких суб’єкт набуває право на провадження певних дій, щодо поводження з відходами під час здійснення діяльності; не визначені та не погоджені склад і властивості відходів, що утворюються, ступінь їх небезпечності для навколишнього природного середовища; не подається статистична звітність щодо поводження з відходами; відсутній дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (газовий котел); відсутні документи, що посвідчують право власності чи право користування на земельну ділянку).

На підставі акта перевірки відповідачем 1 винесено припис від 23.01.2017 No 04/01п, яким позивача зобов’язано у строк до 23.04.2017 усунути вищезазначені порушення.

ОЦІНКА СУДУ

Нормативно-правовим актом, який визначає основні засади господарювання в Україні і регулює господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності, між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання, є ГК України.

Стаття 55 ГК України відносить до суб’єктів господарювання осіб, які здійснюють господарську діяльність. Стаття 3 Господарського кодексу України визначає господарську діяльність як діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. При цьому зазначається, що діяльність негосподарюючих суб’єктів, спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов їх функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання, є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючих суб’єктів, а не господарською діяльністю.

Позивач не здійснює господарську діяльність у розумінні наведених норм законодавства, оскільки його діяльність спрямована на створення і підтримання необхідних матеріально-технічних умов його функціонування, що здійснюється за участі або без участі суб’єктів господарювання, а відтак, ця діяльність є господарчим забезпеченням діяльності негосподарюючого суб’єкта.

Верховний Суд погоджується з висновками судів попередніх інстанції про те, що ОСББ “Комфорт” не є суб’єктом господарювання, а відтак Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” не поширює свою дію на ОСББ, тому Державна екологічна інспекція України безпідставно включила ОСББ”Комфорт” до Плану заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог природоохоронного законодавства Державної екологічної інспекції у місті Києві на I квартал 2017 року, затвердженого наказом Державної екологічної інспекції України від 19.12.2016 No184, а Державна екологічна інспекція у місті Києві – безпідставно провела перевірку ОСББ”Комфорт” в період з 10.01.2017 по 23.01.2017 та видала за її результатами припис від 23.01.2017 No 04/01п.

Постанова КАС ВС від 28 липня 2020 року у справі No 826/6397/17 – https://reyestr.court.gov.ua/Review/90628667.