Основні засади рекламування адвокатської діяльності: адвокат Ганна Лазарчук

Ганна Лазарчук, адвокат, членкиня Ради адвокатів України від Рівненської області, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Рекламування адвокатської діяльності»

Правову основу рекламування адвокатської діяльності становить:

 1. Правила адвокатської етики, затверджені Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року 09 червня 2017 року;
 2. Закон України «Про рекламу»;
 3. Закон України «Про захист прав споживачів»;
 4. Закон України «Про друковані засоби інформації (пресу) в Україні»;
 5. Закон України «Про телебачення та радіомовлення»;
 6. Закон України «Про захист недобросовісної конкуренції».

Реклама – це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначені сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо такої особи чи товару.

Реклама має відповідати таким принципам:

 • об’єктивність;
 • достовірність;
 • чіткість;
 • зрозумілість;
 • відсутність натяків, двозначностей або створення підгрунтя для введення потенційних клієнтів в оману;
 • відповідність розумним естетичним вимогам.

Лектор серед основних заборон щодо рекламування виокремила наступні:

 • оціночні характеристики адвоката (кращий, улюблений, перший, єдиний), вказівки, що можуть сформувати уявлення, що саме цей адвокат характеризується рисами і показниками, притаманними діяльності адвокатурі, як такій;
 • критика адвоката інших адвокатів;
 • заяви про вірогідність успішного виконання доручень та інші заяви, які можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;
 • твердження або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального чи майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії мовних ознак, родом і характером занять, місцем проживання, а також ті, що дискредитують товари інших осіб;
 • подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • використання засобів та технологій, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
 • наведення тверджень, дискримінаційних щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 • використання або імітація зображення Державного Герба України, Державного Прапору України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, об’єднань, якщо таке використання або імітація пропагують неповагу до них або вводять в оману споживачів;
 • рекламування товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу;
 • імітація чи копіювання тексту, зображення, музичних чи звукових ефектів, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • використання зображення фізичної особи або її імені без письмової згоди, отриманої в порядку, передбаченому законодавством України;
 • розповсюджувати реклами, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської гідності та честі;
 • використання твердження або зображення щодо інтелектуальної або фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагують принизливе та зневажливе ставлення, принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача або посилання (слова, зображення, звуки) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Ганна Лазарчук окремо зупинила увагу на відповідальності за порушення законодавства про рекламу. Так, адвокати, що здійснюють адвокатську діяльність індивідуально або через адвокатське бюро чи об’єднання несуть персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів про них.

Якщо адвокату стало відомо про поширену без його відома рекламу його діяльності, що не відповідає зазначеним вимогам, такий адвокат, керівник бюро чи об’єднання зобов’язаний вжити всіх розумних та допустимих заходів до спростування і корегування такої рекламної інформації та повідомити про це регіональну КДКА.

Лектор сфокусувала увагу на рішеннях ВКДКА стосовно рекламування адвокатської діяльності:

 1. Рішення ВКДКА ХІІ-005-2020 від 21.12.2020 року

Особа 1 проставляючи відтиск своєї печатки, на якому міститься інформація “Адвокат Угорщини” фактично може викликати безпідставні надії у клієнтів, що він є адвокатом Угорщини, при тому, що відомості у ЄРАУ або будь які інші докази таку інформацію не підтверджують. За таких обставин адвокат Особа 1 порушив ст. 13 Правил адвокатської етики, оскільки подібний відтиск печатки адвоката може викликати безпідставні надії у клієнтів щодо здійснення адвокатом Особа 1 адвокатської діяльності на території Угорщини.

 1. Рішення ВКДКА №IV-016-2022 від 29.04.2022 року

Скаржниця проживає не в м. Київ, а юридична допомога щодо оформлення спадщини потрібна була в м. Києві. Вона за допомогою мережі Інтернет, знайшла сайт на якому вказано “Юридическая компания Особа 3 и Особа 2. Адвокат по семейным и наследственным делам в Киеве. Более 2000 выигранных дел за 11 лет практики. 100% выигранных дел в Апелляционном суде. 98% выигранных дел в судах первой инстанции. 100% выигранных дел в Верховном суде”. Таким чином, як вважала скаржниця, вказуючи відсоток так званих “Виграшних” справ адвокат Особа 1 викликав безпідставні надії у клієнтів щодо вірогідного успішного виконання доручень, містить не те, що натяки, а прямі заяви, які ввели скаржницю в оману.