Реклама адвокатської діяльності: про вимоги та принципи розповіла Ганна Лазарчук

Про основні засади рекламування адвокатської діяльності розповіла під час вебінару, що відбувся у Вищій школі адвокатури НААУ, Ганна Лазарчук, адвокат, членкиня Ради адвокатів України від Рівненської області.

Окреслюючи правове регулювання реклами, лектор виділила ключові нормативно-правові акти, які діють у цій сфері:

 • Закон України «Про медіа»;
 • Закон України «Про рекламу»;
 • Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»;
 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
 • Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

Статтею 13 Правил адвокатської етики передбачені спеціальні вимоги до рекламування адвокатської діяльності, зокрема, встановлено, що адвокат має право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і цих Правил.

Рекламні матеріали про адвокатську діяльність (та будь-які інші матеріали, такі як бланки, візитівки та інше) не можуть містити:

 • оціночних характеристик відносно адвоката;
 • критики адвокатами інших адвокатів;
 • заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;
 • вказівок, які можуть сформувати уявлення, що діяльність саме цього адвокат характеризується рисами і показниками, притаманними, у дійсності, адвокатурі як такій;
 • твердження або зображення, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального чи майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, мовних ознак, родом і характером занять, місцем проживання, а також ті, що дискредитують товари інших осіб;
 • відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров’ю або життю людей чи довкіллю, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;
 • використання засобів та технологій, які діють на підсвідомість споживачів реклами;
 • наведення тверджень, дискримінаційних щодо осіб, які не користуються рекламованим товаром;
 • використання або імітація зображення Державного Герба України, Державного Прапору України, звучання Державного Гімну України, зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, об’єднань, якщо таке використання або імітація пропагують неповагу до них або вводять в оману споживачів;
 • рекламування товарів, які підлягають обов’язковій сертифікації або виробництво чи реалізація яких вимагає наявності спеціального дозволу, ліцензії, у разі відсутності відповідного сертифіката, дозволу;
 • імітацію чи копіювання тексту, зображення, музичних чи звукових ефектів, що застосовуються в рекламі інших товарів, якщо інше не передбачено законами України у сфері інтелектуальної власності;
 • використання зображення фізичної особи або її імені без письмової згоди, отриманої в порядку, передбаченому законодавством України;
 • розповсюдження реклами, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської гідності та честі;
 • використання твердження або зображення щодо інтелектуальної або фізичної, соціальної чи іншої переваги однієї статі над іншою або щодо стереотипності ролі чоловіка та жінки, що пропагують принизливе та зневажливе ставлення, принижувати гідність людини за ознакою статі, демонструвати насильство за ознакою статі, використовувати зображення тіла людини виключно як сексуального об’єкта з метою привернення уваги споживача або посилання (слова, зображення, звуки) на сексуальні стосунки, що не стосуються рекламованого продукту чи способу його споживання.

Рекламні матеріали про діяльність адвоката мають бути об’єктивними, достовірними, чіткими та зрозумілими й не повинні містити натяків, двозначностей або іншим чином утворювати підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману, а також мають відповідати розумним естетичним вимогам.

Рекламні матеріали не можуть демонструватись (розміщуватись) за допомогою способів (у способи), які дискредитують інститут адвокатури, створюють умови для його зневаги, принижують професію та статус адвоката України.

Мовою реклами є державна мова. Інформація про ціни на товари, тарифи на послуги, наведені у рекламі, яка розміщується чи розповсюджується на території України, зазначається виключно у гривні.

Ганна Лазарчук звернула увагу на тематичне рішення РАУ № 196 від 22 вересня 2017 року «Про затвердження роз’яснення з питань застосування положень Правил адвокатської етики щодо рекламування адвокатської діяльності», у якій Рада адвокатів України розглянула питання щодо відповідності розміщення рекламних матеріалів із зазначенням «Адвокат» на зовнішній частині будівель (споруд) тощо розумним естетичним вимогам у розумінні чинного законодавства України і Правил адвокатської етики.

Так, розміщення на зовнішній частині будівель (споруд) тощо рекламних матеріалів із зазначенням «Адвокат» відповідатиме розумним естетичним вимогам у розумінні чинного законодавства України і Правил адвокатської етики, у разі дотримання всіх принципів реклами і вимог до реклами, визначених спеціальним законодавством, з урахуванням Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також не порушуватиме чітко регламентованих положень статті 13 Правил адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 2017 року, та актів Ради адвокатів України, Національної асоціації адвокатів України.

Додатково, Рада адвокатів України звертає увагу, що порушення Правил адвокатської етики є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, що здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України, у порядку розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

За порушення вимог до рекламування адвокатської діяльності для адвоката настає дисциплінарна відповідальність. Так, згідно зі ст. 13 Правил адвокатської етики, адвокати, що здійснюють адвокатську діяльність індивідуально або через адвокатське бюро чи об’єднання (керівники адвокатського об’єднання), несуть персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів про них (про адвокатські бюро, об’єднання), а також за їх відповідність чинному законодавству та цим Правилам.

Якщо адвокату стало відомо про поширену без його відома рекламу його діяльності, що не відповідає зазначеним вимогам, такий адвокат, керівник бюро чи об’єднання зобов’язаний вжити всіх розумно доступних заходів до спростування і корегування такої рекламної інформації та повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію.

Відповідно до ЗУ «Про рекламу» особи, винні у порушенні законодавства про рекламу, несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону.

Відповідальність несуть:

 • – рекламодавці, винні: у замовленні реклами продукції, виробництво та/або обіг якої заборонено законом; у наданні недостовірної інформації виробнику реклами, необхідної для виробництва реклами; у замовленні розповсюдження реклами, забороненої законом; у недотриманні встановлених законом вимог щодо змісту реклами та у замовленні розповсюдження реклами, в якій не дотримано встановлені законом вимоги щодо її змісту;
 • – виробники реклами, винні у порушенні прав третіх осіб при виготовленні реклами;
 • – розповсюджувачі реклами, винні в порушенні встановленого законодавством порядку розповсюдження та розміщення реклами.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.