Ордер на надання правничої допомоги: огляд рішень Ради адвокатів України здійснила Ганна Лазарчук

Ганна Лазарчук, адвокат, член Ради адвокатів України від Рівненської області, провела у Вищій школі адвокатури НААУ захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Ордер на надання правничої допомоги: рішення РАУ», який є продовженням серії заходів в рамках навчальної програми «Рішення Ради адвокатів України як нормативно-правові акти Національної асоціації адвокатів України».

Лектор розглянула динаміку змін, що стосуються ордеру на надання правничої допомоги, у рішеннях Ради адвокатів України.

Так, 12 квітня 2019 року Рада адвокатів України рішенням № 41 затвердила Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, яким визначено, що бланки ордерів, згідно затвердженої типової форми, генеруються у відповідному розділі «Особистого кабінету адвоката» на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України www.unba.org.ua слідуючи командам системи. Положенням дозволено всім адвокатам використовувати ордери старого зразка до 01.01.2022 року. Ордери, які видані за старим зразком до 01.01.2022 року, продовжують свою дію до повного виконання.

Попереднє Положення про ордер на надання правової допомоги та порядок ведення реєстру ордерів, затверджене Рішенням РАУ № 36 від 17.12.2012, повністю втратило чинність 01 січня 2022 року.

Детальному аналізу під час заходу піддано наступні рішення:

 • Рішення РАУ № 57 від 12.04.2019 «Про затвердження роз’яснення щодо оформлення ордерів на надання правової допомоги до укладення письмового договору»

Ордер може бути оформлений на підставі усного договору з клієнтом, у випадку його неможливого письмового укладання з об’єктивних причин, з його подальшим письмовим укладанням у найближчий строк.

 • Рішення РАУ № 65 від 26.06.2019 «Про використання копії ордеру на надання правничої (правової) допомоги»

РАУ зазначає, що висновки суду, викладені в ухвалі суперечать ст. 62 ЦПК України та ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». РАУ має повноваження щодо тлумачення лише профільного закону та правил адвокатської етики, а отже відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат має право посвідчувати копії документів, у справах, які він веде, крім випадку встановлення іншого порядку засвідчення копій документів. Ст. 24 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» вказує, що до адвокатського запиту долучається копія ордеру, таким чином право завіряти копії ордеру прямо передбачена профільним законом.

 • Рішення РАУ № 68 від 26.06.2019 «Про затвердження роз’яснення щодо застосування форми (бланку) ордеру на надання (правової) допомоги»

Чинним Положенням не встановлено обов’язок щодо роздруковування ордеру в кольоровому чи чорно-білому варіанті, отже адвокат вправі застосовувати та обирати будь-який варіант обов’язковими реквізитами, які підлягають заповненню є обмеження повноважень, наявні в договорі про надання правничої допомоги.

Підпунктом 12.4 передбачено, що реквізити 12.1, 12.5,12.6,12.7 генеруються автоматично, всі інші реквізити заповнюються адвокатом самостійно з метою збереження адвокатської таємниці. Отже, вказання наявних обмежень повноважень адвоката є обов’язковим, у випадку генерування та заповнення ордеру через «Особистий кабінет» така інформація генерується автоматично.

 • Рішення РАУ № 97 від 20.09.2019 «Про затвердження роз’яснення щодо оформлення ордеру про надання правової допомоги, в разі залучення адвоката адвокатським об’єднанням або адвокатським бюро на договірних засадах»

Адвокат, залучений до виконання договору, укладеного адвокатським об’єднанням за умови співпраці із ним, може самостійно видати ордер (якщо це передбачено договором між адвокатом та адвокатським об’єднанням), так і адвокатське об’єднання може видати ордер він свого імені такому адвокату.

 • Рішення РАУ № 118 від 21.09.2019 «Про затвердження роз’яснення щодо обов`язкового використання печатки адвокатським об’єднанням при оформленні ордеру»

Наразі із законодавства вилучено обов’язковість використання печатки, незалежно від того, чи використовує суб’єкт печатку чи ні, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу. Отже, вимоги щодо обов’язкового використання печатки під час оформлення ордеру та інших документів адвокатом не передбачено.

 • Рішення РАУ № 118 від 17.11.2020 «Про внесення змін до Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги, затвердженого в новій редакції рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12.04.2019, із змінами»

Положення про ордер доповнено п.12.4, в якому зазначено, що під назвою органу розуміється як безпосередня назва органу в якому надається правова допомога, так і назва групи органів, зазначених в п.2 ч. 1 ст.20 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (наприклад судові органи, органи державної влади, місцевого самоврядування, органи досудового слідства, правоохоронні органи тощо).

 • Рішення РАУ № 106 від 11.09.2021 «Про надання роз’яснення щодо застосування ордеру на надання правничої (правової) допомоги»

П. 6 Положення зазначено, що бланки ордерів генеруються через «Особистий кабінет». З огляду на викладене, типова форма №1 відповідає згенерованим ордерам через «особистий кабінет».

 • Рішення РАУ № 107 від 11.09.2021 «Про внесення змін до Положення про ордер адвоката на надання правничої (правової) допомоги»

Доповнення п. 17 – адвокати можуть використовувати за межами України типову форму ордеру, викладену англійською мовою, яку затверджує Рада адвокатів України. Затверджено типову форму на англійській мові.

 • Рішення РАУ № 45 від 29.04.2022 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги»

Під час дії воєнного стану на території України дозволяється видача адвокатським бюро/об’єднанням ордеру без скріплення його печаткою юридичної особи та без підпису керівника адвокатського об’єднання/бюро.

 • Рішення РАУ № 152 від 16.12.2022 «Про надання роз’яснення щодо можливості генерування резервних ордерів»

Адвокат не позбавлений можливості генерування та роздрукування певної необхідної кількості ордерів. При цьому реквізити ордеру, які підлягають заповненню адвокатом, можуть бути заповнені від руки.

 • Рішення РАУ № 32 від 19.05.2023 «Про внесення змін до Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги»

Прийнято рішення доповнити п. 12.14 Положення – крім номера та дати видачі посвідчення адвоката України. Додатково роз’яснено, що всі графи ордеру генеруються під час формування ордеру, крім тих, які адвокат заповнює від руки, в тому числі номер та дату видачі посвідчення. З’ясовано, що в автоматичному режимі неможливо згенерувати вказані дані, оскільки вони не містяться в ЄРАУ.

 • Рішення РАУ № 57 від 20.05.2023 «Про розгляд листа Керуючого партнера Адвокатського об’єднання «ID ЛІГАЛ ГРУП» Добровольського О. про нормативне врегулювання окремих питань здійснення адвокатської діяльності»

Під час воєнного стану адвокат має право засвідчувати копію ордеру, виданого від імені адвокатського об’єднання чи бюро, з дотриманням обов’язкових реквізитів такого засвідчення – слів «Згідно з оригіналом», ініціалів, підпису та дати засвідчення копії.

 • Рішення РАУ № 58 від 20.05.2023 «Про звернення до Міністерства юстиції України щодо приведення Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні у відповідність до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

РАУ звернулась до Міністерства юстиції України з метою приведення всіх нормативних актів у відповідність до ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та доручила Комітету з питань електронного судочинства розглянути питання щодо посвідчення ордеру та договору про надання правничої допомоги відповідно до вимог чинного законодавства, в тому числі із допомогою КЕП.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.