Затягування процесу перевірки Етичною радою може призвести до зриву обрання членів Вищої ради правосуддя

З метою виконання вимог законодавства щодо направлення Етичній раді копій документів кандидатів на посади членів Вищої ради правосуддя в листі до Державної судової адміністрації України ВРП висловила прохання повідомити, чи розпочала Етична рада свою роботу, та в разі початку роботи Етичної ради надати її адресу для офіційного листування.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Згідно зі статтею 91 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Етична рада утворюється з метою сприяння органам, що обирають (призначають) членів Вищої ради правосуддя, у встановленні відповідності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Відповідно до пункту 231 Закону України № 1635-ІХ перший склад Етичної ради вважається сформованим.

Як ми повідомляли, 10 грудня 2021 року відбудеться з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, а 22–23 грудня 2021 року – XIX позачерговий з’їзд суддів України. До порядку денного цих з’їздів включено питання щодо обрання членів ВРП.

Прийом документів від кандидатів на посаду члена Вищої ради правосуддя для обрання вказаними з’їздами забезпечував секретаріат Вищої ради правосуддя.

Частинами сьомою, восьмою статті 9 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» визначено, що секретаріат Вищої ради правосуддя передає органу, який скликає відповідний з’їзд або конференцію, та Етичній раді висновок про результати спеціальної перевірки кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, а також висновок про відповідність кандидата та його документів вимогам, встановленим цим Законом.

Не пізніше наступного робочого дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради правосуддя надсилає копії поданих кандидатами на посади членів Вищої ради правосуддя документів до Етичної ради для встановлення відповідності кандидатів критеріям професійної етики та доброчесності.

Згідно із частиною двадцять другою статті 91 цього Закону організаційно-технічне забезпечення діяльності Етичної ради здійснює Державна судова адміністрація України. Тож задля виконання вимог законодавства та налагодження комунікації з Етичною радою ВРП звернулася до ДСА України.

Етична рада не повідомила ВРП, на яку адресу надсилати їй копії документів для перевірки кандидатів.

Вища рада правосуддя наголошує, що до проведення з’їздів залишилося зовсім небагато часу, тому затягування процесу перевірки може призвести до зриву обрання членів ВРП, адже відповідно до чинного законодавства члени ВРП не можуть бути обрані без висновку Етичної ради.

Окрім цього, Вища рада правосуддя просить поінформувати, яким чином забезпечуватимуться захист та нерозголошення конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом (у тому числі державної таємниці), що стане відома членам Етичної ради у зв’язку зі здійсненням ними своїх повноважень.