Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити рішення щодо звільнення чи припинення повноважень судді КСУ, окрім самих суддів КСУ

Відповідно до статті 153 Конституції України порядок організації та діяльності Конституційного Суду України, статус суддів Суду, підстави і порядок звернення до Суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень Суду визначаються Конституцією України та законом.

Про це повідомляє правовий департамент Секретаріату Конституційного Суду України.

Незалежність судді Конституційного Суду України забезпечується в тому числі особливим порядком та підставами припинення повноважень, звільнення судді Конституційного Суду України з посади, у порядку, визначеному Конституцією України.

Так, згідно з частиною першою статті 1491 Конституції України повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі:

  1. закінчення строку його повноважень;
  2. досягнення ним сімдесяти років;
  3. припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави;
  4. набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;
  5. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення  ним злочину;
  6. смерті судді Конституційного Суду України.

Відповідно до частини другої статті 1491 Конституції України підставами для звільнення судді Конституційного Суду України з посади є:

  1. неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я;
  2. порушення ним вимог щодо несумісності;
  3. вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді Суду або виявило його невідповідність займаній посаді;
  4. подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

Інших підстав для припинення повноважень судді Конституційного Суду України або для звільнення його з посади Основний Закон України не містить.

Виходячи з конституційних та законодавчих приписів, повноваження судді Конституційного Суду України припиняються, а звільняється суддя Конституційного Суду України з посади лише у разі настання певної події чи фактичних обставин, підтверджених відповідним актом.

Отже, рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного Закону України, ухвалюється виключно Конституційним Судом України, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього.

Як вбачається із зазначених положень, питання звільнення судді Конституційного Суду України з посади за відсутності його власної ініціативи є неможливим без застосування запобіжних заходів від його незаконного звільнення, що обумовлено незалежністю Суду в цілому та судді зокрема.

З огляду на приписи частини третьої статті 1491  Конституції України для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного Суду України з посади необхідно щонайменше дванадцять голосів суддів Суду. Принцип обов’язковості рішень Конституційного Суду України обумовлює беззаперечне виконання рішення Суду про звільнення Судді з посади, а отже, припинення трудових відносин із відповідним Суддею.

У разі якщо за відповідне рішення не проголосувала необхідна кількість суддів Конституційного Суду України, Суддя продовжує виконання обов’язків за посадою.

Жоден орган чи посадова особа не може ухвалити інше рішення щодо такого Судді.

Виходячи з конституційного статусу суддів Конституційного Суду України, та враховуючи специфіку їх призначення різними гілками державної влади (стаття 148 Конституції України), положення частини третьої статті 154 КПК України  не можуть бути застосовані до тих суддів Конституційного Суду України, які призначалися Президентом України. Інакше можна стверджувати про нерівний правовий статус суддів Конституційного Суду України, та, фактично, зниження відповідних гарантій для суддів Конституційного Суду України, що суперечить положенням статті 149 Конституції України.

Необхідно враховувати, що статтею 1491 Конституції України визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень судді Конституційного Суду України та звільнення його з посади. Вказану норму Конституції України логічно повʼязувати з положеннями статті 149 Конституції України в аспекті незалежності і недоторканності суддів Конституційного Суду України. Відтак вирішення питання про відсторонення від посади судді Конституційного Суду України, Голови Суду та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження суперечитиме статті 1491 Конституції України.