Зміна окладу особи після звільнення з військової служби, та коригування відомостей грошового атестата, на основі якого призначається пенсійне забезпечення, є протиправними

13 травня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду розглянув касаційну скаргу ОСОБА_1 на постанову Луцького міськрайонного суду Волинської області від 8 грудня 2016 року та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 13 березня 2017 року, у справі No 161/14105/16-а за позовом ОСОБА_1 до Головного управління
Пенсійного фонду України у Волинській області, третя особа: Луцька об`єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області, про зобов`язання відновити виплату раніше встановленого розміру пенсійного забезпечення та здійснити відшкодування його недоплати.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ОСОБА_1 перебуває на обліку в Головному Управлінні Пенсійного фонду України у Волинській області. ОСОБА_1 звільнений із служби за наказом Державної
Фіскальної Служби Головного Управління ДФС у Волинській області від 28 січня 2016 року No 22-0 при званні полковника, з посади заступника начальника оперативного управління Луцької ОДНІ головного управління ДФС у Волинській
області. ОСОБА_1 був проведений перерахунок його грошового забезпечення
в сторону зменшення, про що позивач був повідомлений.

Не погоджуючись зі зменшенням розміру пенсії, позивач звернувся з відповідним позовом до суду.

Постановою Луцького міськрайонного суду Волинської, залишеною без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду, у задоволенні позову
відмовлено.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу, скасував судові рішення судів попередніх інстанцій, та ухвалив нове рішення про задоволення позову.

ОЦІНКА СУДУ

Верховний Суд зазначив, що право на перерахунок пенсії виникає у тому випадку, коли за рішенням суб`єкта владних повноважень, наділеного правом
встановлювати чи змінювати види грошового забезпечення військовослужбовців, збільшується розмір хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв`язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень).

Натомість у разі зменшення видів грошового забезпечення військовослужбовців
після призначення пенсії, слід зберігати розмір раніше призначеної пенсії, а не проводити перерахунок пенсії у бік зменшення.

У цій справі відповідач і суди керувалися тим, що постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. No 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких
нормативно-правових актів» (далі – Постанова No 1013) встановлені відповідні
підвищення розмірів посадових окладів з 1 грудня 2015 року.

Пунктом 3 вказаної постанови передбачено, що Міністрам, керівникам інших
центральних органів виконавчої влади, головам обласних, Київської міської
державних адміністрацій та інших державних органів у межах передбачених коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та власних коштів вжити заходів для підвищення з 1 грудня 2015 року розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), перегляду розмірів надбавок, доплат, премій, спрямувавши на зазначені цілі всі виплати, пов`язані з сумою індексації, яка склалась у грудні 2015 року, з тим, щоб розмір підвищення всіх складових заробітної плати у сумарному виразі для кожного працівника у грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року No 77 «Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року
No 1078 і від 9 грудня 2015 року No 1013» (далі – Постанова No 77) пункт 3
Постанови No 1013 викладено в такій редакції: «у межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, органів прокуратури та інших органів, за рахунок виплат,
пов`язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій підвищуються на 25 відсотків посадові оклади керівних працівників, спеціалістів і службовців (крім
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та поліцейських)».

Верховний Суд вказав, що застосування положень Постанови No 77 до перерахунку пенсії позивача є протиправним, тому що положення вказаної
постанови мали стосуватися призначення нових пенсій, а не перерахунку раніше
призначених.

Також дії відповідача з перерахунку пенсії у бік зменшення є неправомірними з огляду на те, що законодавчо діє принцип незворотності нормативно-правових
актів у часі в силу прямих приписів статті 58 Конституції України.

У постанові Верховного Суду від 18 березня 2020 року у справі No813/1937/17
сформовано правовий висновок про те, що змінювати посадовий оклад особи
після того, як її уже звільнено з військової служби, не можна. Зміни у правовому
регулюванні розміру посадових окладів осіб рядового і начальницького складу,
які відбулися у зв`язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року No 77 можуть стосуватися осіб, які проходять військову службу. Тим же особам, які звільнилися з військової служби і яким вже виплачено належне їм на дату звільнення грошове забезпечення, немає підстав перерахувати фактично отримані ними виплати й на цій підставі вносити скориговані відомості до грошового атестата, на основі якого надалі призначатиметься пенсійне забезпечення.

Відносини у цій справі та справі No813/1937/17 не є подібними, проте слід
погодитися з тим, що змінювати посадовий оклад особи після того, як її уже
звільнено з військової служби, та коригувати з цієї підстави відомості грошового
атестата, на основі якого призначається пенсійне забезпечення, є недопустимим.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 13 травня 2021 року у справі No 161/14105/16-а можна ознайомитися за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/96866938.