Зразкова справа щодо перерахунку пенсії колишнім працівникам прокуратури: ВС

З 13 грудня 2019 року особи, яким пенсії призначені відповідно до Закону України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ «Про прокуратуру» або Закону від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру», мають право на перерахунок пенсії у зв’язку з підвищенням заробітної плати прокурорським працівникам (зокрема, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 657).

Таким є висновок Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду за результатом розгляду зразкової справи за позовом колишнього працівника прокуратури до територіального управління Пенсійного фонду України, який відмовив у здійсненні перерахунку пенсії позивача, посилаючись на відсутність нормативно-правових актів про підвищення заробітної плати працівникам органів прокуратури.

Позивач, який перебуває на обліку в територіальному органі Пенсійного фонду України та є пенсіонером за вислугою років, просив визнати таку відмову департаменту ПФУ протиправною, зобов’язати здійснити перерахунок та виплату пенсії за вислугу років відповідно до ст. 50-1 Закону України «Про прокуратуру» (у редакції, що діяла на момент призначення пенсії), у розмірі 90 відсотків від суми місячної заробітної плати, зазначеної у довідці обласної прокуратури, без обмеження її максимального розміру.

Спір виник, оскільки постійні зміни пенсійного законодавства призвели до того, що колишні працівники прокуратури фактично втратили право на перерахунок пенсії. Зокрема, до цього призвело делегування Кабінету Міністрів України повноваження щодо встановлення умов та порядку перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури. Уряд впродовж 2015–2019 років не визначив умов та порядку перерахунку пенсій працівникам прокуратури.

Верховний Суд вказав: Рішенням від 13 грудня 2019 року № 7-р(II)/2019 Конституційний Суд України визнав таким, що є неконституційним, положення ч. 20 ст. 86 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру» зі змінами, яким передбачено, що умови та порядок перерахунку призначених пенсій працівникам прокуратури визначаються Кабінетом Міністрів України. Положення втратило чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення.

Отже, саме цим Рішенням Конституційного Суду України забезпечено право позивача на перерахунок пенсії.

Тому Суд вважає незаконним підхід відповідача до вирішення порушеного в заяві позивача питання. Верховний Суд зазначає, що в цій ситуації позивач має право на перерахунок його пенсії. Твердження пенсійного органу про той факт, що для реалізації пенсіонерами права на перерахунок пенсії, визначеного ст. 86 Закону «Про прокуратуру» (у редакції, що діє з 13 грудня 2019 року), обов’язковою умовою є прийняття урядом нової постанови про підвищення заробітної плати прокурорським працівникам, є хибним з огляду на те, що на момент прийняття Конституційним Судом України зазначеного Рішення вже існувала істотна різниця в оплаті праці діючих працівників прокуратури та розмірі заробітних плат, з яких розраховані пенсії прокурорських пенсіонерів. І така нерівність має усуватись Пенсійним фондом України шляхом беззастережного (відносно дати ухвалення рішення про збільшення заробітку діючих працівників прокуратури) задоволення заяв пенсіонерів про перерахунок пенсії, поданих після 13 грудня 2019 року.

Крім того, Суд звернув увагу, що постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 657 є чинною, а тому немає підстав для її незастосування. Таке рішення уряду є рішенням про підвищення заробітної плати прокурорським працівникам.

Вирішуючи питання щодо дати, з якої пенсійний орган зобов’язаний здійснити перерахунок пенсії позивача, Суд зазначив, що ч.  20 ст. 86 Закону України № 1697-VII, як вже зазначено вище, набрала чинності з 13 грудня 2019 року, отже, ефективним способом відновлення порушених прав позивача є зобов’язання відповідача здійснити перерахунок пенсії позивача з цієї дати.

Верховний Суд також роз’яснив, що питання щодо відсоткового розміру заробітної плати для перерахунку пенсії і стосовно обмеження пенсії максимальним розміром є похідними і повинні вирішуватись після вирішення питання про наявність відповідного права на перерахунок. Оскільки судовому захисту підлягають порушені права чи інтереси особи, а не ті, що можливо / ймовірно будуть порушені у майбутньому, у задоволенні цих позовних вимог як передчасних Суд відмовив.

Постанова Верховного Суду від 14 вересня 2020 року у справі № 560/2120/20 (провадження № Пз/9901/9/20) – https://supreme.court.gov.ua/supreme/pro_sud/zrazkova-sprava/zs_9901_9_20.