Звернення особи до суду через офіційну е-адресу з процесуальним документом, підписаним КЕП, є належним способом звернення: ВП ВС

Закон допускає подання фізичною особою нарівні з паперовою формою, зокрема, апеляційних скарг в електронній формі через підсистеми «Електронний суд» і «Електронний кабінет» з обов’язковим їх скріпленням кваліфікованим електронним підписом учасника справи або з використанням офіційної електронної адреси із засвідченням документа КЕП.

Звернення фізичної особи до суду через офіційну електронну адресу суду з процесуальним документом, підписаним КЕП, є належним та правомірним способом звернення до суду, що ототожнюється зі зверненням через канцелярію або за допомогою традиційних засобів поштового звʼязку і має кваліфікуватися саме як безпосереднє звернення до суду.

Таких висновків дійшла Велика Палата Верховного Суду, зауваживши, що вони не стосуються адвокатів, нотаріусів, приватних виконавців, судових експертів, державних органів та органів місцевого самоврядування, субʼєктів господарювання державного та комунального секторів економіки, які реєструють свої офіційні електронні адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі в обов’язковому порядку.

У справі, що розглядалася, заявниця направила апеляційну скаргу, підписану КЕП її представника, на електронну пошту суду. Однак апеляційний суд повернув цю скаргу, вказавши на відсутність підпису особи, що її подала.

Велика Палата ВС скасувала це рішення та направила справу до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду, зазначивши, що слід розмежовувати спосіб звернення до суду з вимогами до оформлення процесуального документа.

Якщо на документ накладено електронний підпис, що забезпечує ідентифікацію особи (за винятком адвокатів та інших осіб, зазначених у п. 10 Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи), але цей підпис накладений без використання підсистем ЄСІТС, а процесуальний документ направлений на офіційну електронну адресу суду, то немає підстав стверджувати, що такий електронний документ не підписаний.

Протилежний підхід нівелює приписи про юридичну силу електронного документа та презумпцію відповідності КЕП власноручному підпису, а також суперечить ч. 1 ст. 8 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і ст. 18 Закону України «Про електронні довірчі послуги».

Проте в цій справі заявниця подала апеляційну скаргу до суду не особисто, а через адвоката, який може подати скаргу або в письмовій формі, або в електронному вигляді за допомогою сервісу «Електронний суд».

Водночас неможливість подання апеляційної скарги з використанням підсистеми «Електронний суд» адвокат заявниці пояснила відсутністю технічної можливості цього сервісу приймати процесуальні документи на «оскарження судового рішення».

Апеляційний суд не перевірив цих обставин та дійшов передчасного висновку про повернення апеляційної скарги.

Постанова ВП ВС від 13 вересня 2023 року у справі № 204/2321/22 (провадження № 14-48цс22) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/113701392.