Коли позов прокурора про витребування майна є належним способом захисту права власності на нерухоме майно, що було відчужене на користь третьої особи?

Національна академія наук України наділена повноваженнями щодо управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, тобто на основі законодавства здійснює управлінські функції, тому прокурор має повноваження на представництво інтересів держави в особі НАН України, що відповідає приписам ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

Належним та ефективним способом захисту права власності держави на нерухоме майно, що входило до майнового комплексу НАН України та належало їй на праві повного господарського відання, але було відчужене на користь фізичної особи особою, яка не мала на це права, є позов про витребування майна із чужого незаконного володіння на підставі ст. 387 ЦК України.

Такого висновку дійшла Велика Палата ВС у справі за позовом прокурора в інтересах держави в особі НАН України до фізичної особи щодо витребування майна.

Прокурор звернувся до суду в інтересах держави в особі НАН України з посиланням на бездіяльність позивача стосовно захисту інтересів держави, яка полягала в неналежному реагуванні та невжитті відповідних заходів на незаконне вибуття з державної власності НАН України пансіонату «Борей» на користь фізичної особи.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили.

Велика Палата ВС звернула увагу на те, що НАН України є державною неприбутковою бюджетною організацією (установою). Аналіз приписів Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Статуту Національної академії наук України дає підстави для висновку, що НАН України здійснює повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника цих об’єктів, ефективно їх використовує та розпоряджається цими об’єктами майнового комплексу в межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних і суспільних потреб.

З огляду на викладене Велика Палата ВС відступила від висновків, викладених у постановах КГС ВС від 7 червня 2022 року в справі № 909/835/18, від 13 грудня 2022 року в справі № 927/682/20, від 30 травня 2023 року в справі № 914/4127/21 щодо відсутності підстав для представництва прокурором інтересів держави в особі Національної академії наук України, та зазначила, що оскільки НАН України наділена повноваженнями щодо управління об’єктами державної власності, що належать до сфери її управління, тобто на основі законодавства здійснює управлінські функції, то прокурор має повноваження на представництво інтересів держави в особі НАН України, що відповідає приписам ч. 3 ст. 23 Закону України «Про прокуратуру».

ВП ВС зазначила, що оскільки НАН України не погодила передачу спірного нерухомого майна, що є об’єктом державної власності та входить до майнового комплексу НАН України, у власність фізичної особи, то право власності держави на це нерухоме майно не припинилося і до фізичної особи – відповідачки не перейшло.

Відповідачка одержала спірне нерухоме майно за безвідплатними договорами – договорами дарування. За ч. 3 ст. 388 ЦК України, якщо майно було набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати, власник має право витребувати його від добросовісного набувача в усіх випадках. Отже, в разі безвідплатного набуття майна в особи, яка не мала права його відчужувати, власник на підставі ст. 387 ЦК України має право витребувати його від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним, незалежно від добросовісності останньої.

Як виснувала Велика Палата ВС, вимоги прокурора про витребування із чужого незаконного володіння нерухомого майна, що входило до майнового комплексу НАН України, є ефективним і достатнім способом захисту порушеного права, який забезпечує повністю відновлення порушеного права власника, у якого вибуло майно з володіння поза його волею, а отже відповідає завданням цивільного судочинства – ефективному захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів особи.

Доводи касаційної скарги про те, що в цій справі прокурор не мав повноважень на представництво інтересів держави в особі НАН України, є необґрунтованими, оскільки в цій справі прокурор пред’явив позов саме в інтересах держави в особі НАН України, яка володіючи, користуючись і розпоряджаючись об’єктами майнового комплексу, що перебуває в державній власності та належить їй на праві повного господарського відання, по суті реалізує управлінські функції щодо такого майна.

Крім того, ВП ВС зауважила, що за обставин цієї справи, наявності суспільного інтересу в поверненні до державної власності нерухомого майна, що входить до майнового комплексу НАН України, прокурор мав звернутися до суду для захисту відповідних публічних інтересів держави.

Постанова ВП ВС від 10 квітня 2024 року у справі № 520/8065/19 (провадження № 14-150цс23) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/118486333.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.