Адвокатурою запроваджено європейські стандарти професії: 10 років з моменту ухвалення профільного ЗУ

5 липня 2012 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», яким було здійснено реформу системи адвокатури  в  Україні  та запроваджені європейські стандарти організації самоврядування та здійснення незалежної адвокатської практики.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Прийняття закону стало втіленням зобов’язань України  перед  Радою  Європи, зокрема, в частині створення єдиної професійної організації адвокатів (пункт 11 висновку N190 (1995) Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо вступу України до Ради Європи від 16 вересня 1995 року). Експертизу законопроекту здійснювала Венеційська комісія.

На виконання рекомендацій європейських експертів Спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Прозорість та ефективність судової системи України» (Експертний висновок щодо проекту Закону України «Про адвокатуру» від  13  жовтня  2009  року),  а  також Венеціанської  комісії та Дирекції  з  питань  правосуддя  та  людської  гідності  у  складі  Генеральної Дирекції  з  прав  людини  та  верховенства  права  Ради  Європи  (Спільний висновок  щодо  проекту  Закону  України «Про  адвокатуру  та  адвокатську діяльність» N631/2011 від 18 жовтня 2011 року) запроваджено систему допуску адвокатів іноземних держав до здійснення адвокатської діяльності на території України.

Прийняттям даного Закону та заснуванням професійної асоціації адвокатів – Національної асоціації адвокатів України на засадах обов’язкового членства об’єднано усіх адвокатів, що стало однією з ключових гарантій незалежної діяльності адвоката в Україні.

Професійна  асоціація  адвокатів  відіграє  ключову  роль  у  підтриманні професійних стандартів та етичних норм, захисті своїх членів від переслідувань та необґрунтованих обмежень і посягань, про що наголошується в “Основних положеннях  про  роль  адвокатів”, що прийняті VIII  Конгресом ООН  по запобіганню злочинам у серпні 1990 року.

Тим самим Україна виконала одне з ключових зобов’язань щодо вступу до Ради  Європи, про необхідність реалізації якого також  неодноразово наголошувалося у резолюціях Парламентської Асамблеї Ради Європи, зокрема: пункт  10  Резолюції  1346  (2003)  Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи «Виконання Україною своїх обов’язків та зобов’язань» від 19 вересня 2003 року; підпункт 7.3.6 пункту 7.3 Резолюції 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи «Функціонування демократичних інституцій в Україні» від 4 жовтня 2010 року).

Також вперше в новітній історії України побудовано незалежну систему органів  адвокатського  самоврядування,  до  складу  якої  увійшли  виключно адвокати. Задля забезпечення прозорості у діяльності адвокатів створено Єдиний реєстр адвокатів України, до якого включено основну інформацію про кожного адвоката в Україні.

Вітаємо всю адвокатську спільноту із ювілейною датою, яка засвідчує важливий етап європейського становлення інституту адвокатури в Україні та бажаємо подальшого зміцнення професійних прав і гарантій у національному законодавстві, принципів незалежності і самоврядності, престижу адвокатської професії.