Адвокати організовують круглий стіл “Патентування лікарських засобів: баланс приватних та публічних інтересів”

2020 рік кардинально змінив регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні: змінились об’єкти патентування, уточнились умови патентоздатності, удосконалилися процедури реєстрації прав інтелектуальної власності, на місце процедури продовження чинності патенту запроваджено процедуру сертифікатів додаткової охорони.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Такі кардинальні зміни порядку існування патентної системи поєдналися зі світовою пандемією COVID-19, яка не лише роз’ятрила проблему доступу суспільства до ліків, але й з особливою гостротою вказала на важливість інновацій для порятунку життя.

Зазначене актуалізує необхідність професійного та громадського моніторингу зусиль виконавчої та судової влади, представників фармацевтичної індустрії та пацієнтських організацій щодо імплементації патентної реформи, її впливу на сферу та на досягнення головної мети – удосконалення умов існування винахідників, правовласників, індустрії та суспільства.

Комітет з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ, спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України, Національною асоціацією патентних повірених України та благодійною організацією «100% життя» запрошують долучитися до дискусії на тему «Патентування лікарських засобів: баланс приватних та публічних інтересів».

Дата та час проведення: 1 листопада 2021 року, 14:00-18:00. Місце проведення: онлайн-платформа ZOOM.

Питання для обговорення:

 • 1. Експертиза заявок на винаходи: винахідницький рівень – коли об’єкти істотно не відрізняються за ефективністю? Підходи програми розвитку ООН та бачення заявників: quo vadis?
 • 2. Сертифікати додаткової охорони. Коли чекати правила? Як реалізувати право на отримання сертифіката? Які права надає сертифікат та як вони співвідносяться з патентними правами? Чи буде дотримано баланс інтересів правовласників та пацієнтів?
 • 3. Права громадських організацій на звернення до суду: яке порушене право захищаємо?
 • 4. Проблеми доступності медичних технологій проти COVID-19 та ІВ.
 • 5. Судова практика захисту прав громадян/пацієнтів громадськими організаціями та шляхом особистого звернення: проблемні питання та ймовірні шляхи їх вирішення.

Серед учасників дискусії:

 • Олександр Дорошенко, к.ю.н., судовий експерт, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України;
 • Марія Демидова, суддя Господарського суду Чернігівської області, кандидат юридичних наук, кандидат на посаду судді Апеляційної палати Вищого суду з питань інтелектуальної власності;
 • Микола Потоцький, голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ, д.ю.н., адвокат, патентний повірений, радник «Doubinsky & Osharova»;
 • Оксана Кашинцева, к.ю.н., адвокатеса, заступниця голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики, що діє у складі НААУ;
 • Юлія Прохода, патентна повірена, членкиня правління Національної асоціації патентних повірених України;
 • Дмитро Таранчук, директор з правового забезпечення ПРаТ «ФАРМАК»;
 • Петро Боровик, керівник «Боровик та Партнери», патентний повірений;
 • Микита Трофименко, юрисконсульт БО “100% Життя”;
 • Сергій Кондратюк, International Treatment Preparedness Coalition (ITPC);
 • Олександр Мамуня, керуючий партнер «Mamunya IP», адвокат патентний повірений;
 • Вікторія Сопільняк, партнерка «Doubinsky & Osharova», адвокатка, патентна повірена.

Обов’язкова реєстрація за посиланням.