Акт про порушення ПКЕЕ є лише фіксацією порушення, тому оскарження та визнання неправомірними дій комісії енергопостачальної організації не є належним способом судового захисту

06 лютого 2019 року ВП ВС розглянула справу No 522/12901/17-ц за позовом ОСОБА_3 до ПАТ «ЕК Одесаобленерго» про скасування протоколу та визнання неправомірними дій, за касаційною скаргою ПАТ «ЕК Одесаобленерго» на постанову Апеляційного суду Одеської області від 28 березня 2018 року, і прийняла постанову, в якій зазначила наступне.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

16травня 2017 року при перевірці нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: вул. Преображенська, 45/2, м. Одеса, представниками ПАТ «ЕК Одесаобленерго» зафіксовано порушення ПКЕЕ та складено акт No 036296, в якому зазначено про самовільне підключення до електричної мережі без договору з енергопостачальною компанією. За результатами розгляду цього акта, комісією прийнято рішення про нарахування позивачеві обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з 30 червня 2016 року по 16 травня 2017 року на суму 43 395,94 грн, про що складено протокол від 29 червня 2017 року No 67.

При перевірці та огляді нежитлового приміщення позивач не був присутній; нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: вул. Преображенська, 45/2, м. Одеса, ніколи не підключалось до електропостачання.

На думку позивача, представниками ПАТ «ЕК Одесаобленерго» здійснено та складено акт і протокол на нежитлове приміщення, яке йому ніколи не належало відтак акт складено з порушенням чинного законодавства, тому він є незаконним та протиправним, як і дії комісії ПАТ «ЕК Одесаобленерго» щодо розгляду зазначеного акта.

ОЦІНКА СУДУ

Способи захисту суб’єктивних цивільних прав розуміють як закріплені законом матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких проводиться поновлення (визнання) порушених (оспорюваних) прав, як вплив на правопорушника. Загальний перелік таких способів захисту цивільних прав та інтересів дається в статті 16 ЦК України.

Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Частіше за все спосіб захисту порушеного права прямо визначається спеціальним законом і регламентує конкретні цивільні правовідносини.

Складений працівниками електропостачальної організації акт про порушення ПКЕЕ є лише фіксацією такого порушення, що було виявлено під час проведення перевірки дотримання цих Правил, тому оскарження лише факту складення такого акта, який не встановлює для споживача будь-яких обов’язків і є різновидом претензії, не передбачено чинним законодавством як спосіб захисту прав.

Зазначений акт може бути визнаний як доказ(із наданням йому відповідної оцінки судом під час вирішення іншого спору), зокрема щодо відшкодування матеріальних збитків, при вирішенні якого суд зобов’язаний дати оцінку щодо дійсності цього акта.

Обраний позивачем спосіб захисту прав шляхом подання позову про скасування протоколу щодо розгляду акта про порушення ПКЕЕ та визнання дій комісії щодо розгляду зазначеного акта неправомірними, сам по собі не сприяє ефективному відновленню порушеного права.

Постанова ВП ВС від 06 лютого 2019 року у справі No 522/12901/17-ц – http://reyestr.court.gov.ua/Review/79988757.