Антикорупційний комплаєнс. Краще впровадити: адвокат Надія Тарасова

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Антикорупційний комплаєнс: краще впровадити”, Тарасова Надія, адвокат, сертифікований корпоративний секретар, комплаєнс-офіцер, медіатор, розповіла про Антикорупційний комплаєнс: визначення, виникнення, нормативні акти, вплив на резидентів України.

Комплаєнс – система – сукупність процедур та дій, направлених на зниження ризиків невідповідності законодавству внутрішніх документів товариства та норм корпоративної етики.

Комплаєнс включає:

 • ▪ Попередження корупційних порушень
 • ▪ Мінімізація комплаєнс ризиків
 • ▪ Запровадження культури добросовісної поведінки
 • ▪ Забезпечення захисту товариства та керівництва від санкцій регулятора
 • ▪ Допомога в забезпеченні інвестиційної привабливості
 • ▪ Посилення заходів щодо забезпечення достовірності та прозорості фінансової звітності.

Якщо говорити про антикорупційне законодавство стосовно комплаєнсу, то в Україні це ЗУ «Про запобігання корупції», Кримінальний Кодекс України, КоАП України. Регуляторами і контролюючими органами є СБУ, НАБУ, Спец.антикор.Прокуратура, ВАКС.

Транснаціональним антикорупційним законодавством є:

 • US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), Закон про боротьбу з корупцією за кордоном. Регулятором є Деп-т. юстиції США (DOJ) КЦП США (SEC)
 • •UK Bribery Act (UKBA), Закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом. Регулятором є Управління по боротьбі з крупним шахрайством Serious Fraud Office

Основні види порушень антикорупційного законодавства (антикорупційного комплаєнсу):

 • Підкуп посадових осіб (державних службовців)
 • Комерційний підкуп
 • «Facilitation payments» (відкати)
 • Порушення при веденні обліку
 • Відповідальність за дії третіх осіб

Щодо хабарів, то це можуть бути: комісійні або преміальні, знижки та корегування, подарунки, найм, маркетингові витрати, представницькі витрати, гранти чи оплата навчання, списання безнадійної заборгованості, оплата за консультаційні послуги.

Якщо компанія підозрюється в антикорупційних діяннях, то непрямими наслідками, що наносять збитки власнику є:

 • Витрати на проведення розслідування
 • Призначення незалежного спостерігача+примусове введення в дію програми боротьби з корупцією (недешева)
 • Збитки діловій репутації товариства та втрата довіри партнерів
 • Призупинення/припинення роботи за державними контрактами
 • Колективні позови, судові процеси за участю власників товариства
 • Удорожчання вартості залучених засобів.

Головним засобом захисту товариства від санкцій за допущення корупції є адекватні антикорупційні процедури, що базуються на шести принципах:

 • Співмірність антикорупційних процедур : впровадження в товаристві співмірних процедур для попередження корупції, що відповідають ризикам товариства і дійсно виконуються , не «на папері»
 • «Тоp level commitment»: формування керівництвом товариства стандартів
 • корпоративної культури та неприйняття корупції у будь-якій
 • Оцінка ризиків та керування ними: виявлення та актуалізація ризиків, що притаманні для діяльності товариства
 • «Due diligence»: поглиблена перевірка контрагентів щодо їх толерантності до корупції
 • Інформування та навчання: ознайомлення працівників з «належними процедурами» та тренінги
 • Моніторинг та контроль: внутрішній контроль дотримання адекватних антикорупційних процедур товариством та її працівниками , періодичний перегляд та вдосконалення таких процедур.