Базові засади здійснення власної адвокатської практики для сімейного адвоката-початківця: Ольга Михальчук

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації на тему: «Базові засади здійснення власної адвокатської практики для сімейного адвоката-початківця».

Лектор Ольга Михальчук, адвокат, засновник Адвокатського бюро «Ольги Михальчук», член Центру сімейного права ВША НААУ розповіла про важливі сторони практичної діяльності для тих, хто обрав шлях сімейного адвоката.

З посиланням на власний досвід, положення Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правила адвокатської етики, судову практику та узагальнення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, адвокатка висвітлила питання програми заходу:

 1. Перша комунікація з клієнтом. Узгодження стратегії в сімейних справах.
 2. Договір про надання правничої допомоги. Важливі аспекти для сімейного адвоката.
 3. Правила комунікації з клієнтом. Емоційна складова при участі у вирішенні сімейного конфлікту.
 4. Дисциплінарна відповідальність сімейного адвоката. Прецеденти практики ВКДКА.

Захід почався з того, що власна адвокатська практика – це:

 1. Відповідальність адвоката перед собою – за формування своєї репутації та кар’єри;
 2. Відповідальність перед клієнтом – за якісне та кваліфіковане надання правничої допомоги;
 3. Відповідальність перед законом – за виконання вимог законодавства та правил адвокатської етики;
 4. Відповідальність перед колегами – за популяризацію в суспільстві поваги до адвокатської спільноти.

Вибір бути сімейним адвокатом – це виклик. Існує хибне упередження, що сімейне право – це легко. Саме тому молоді юристи часто обирають сферу сімейного права, щоб розпочати власну адвокатську практику. Під час воєнного стану спеціалізація сімейного адвоката прийняла нові виклики. Так, наприклад, через виїзд одного з подружжя закордон, у зв’язку з військовою агресією РФ, сімейні конфлікти набрали інших форм, що потребує нових алгоритмів вирішення, та відповідно, це нові часи для сімейних адвокатів, щоб сьогодні формувати та змінювати судову практику при вирішенні сімейних спорів.

Ольга Михальчук зауважила, що робота сімейного адвоката починається ще задовго до участі в судовому засіданні по цивільній справі. На шляху становлення кар’єри молодий сімейний адвокат має враховувати: комплексність проблеми клієнта, емоційну складову сімейного конфлікту та особисті моменти відносин людей.

Для успішної подальшої практики адвокатка розкрила зміст наступних елементів першої комунікації адвоката з клієнтом:

 • взаємодія адвоката та клієнта;
 • помірна емпатія;
 • довіра клієнта;
 • виявлення істинного інтересу клієнта (розуміння контексту).

Важливо зафіксувати «ролі: адвокат-клієнт» та дотримуватись етики ділового спілкування на етапі першої комунікації задля продуктивної подальшої роботи. Покликання сімейного адвоката – це допомагати людям розв’язувати найбільш вагомі питання в особистому житті через застосування юридичних інструментів завдяки професійному досвіду, без оціночних міркувань та на відносинах помірної емпатії. Варто приділяти увагу для виявлення істинного запиту клієнта, оскільки іноді сама людина знаходиться в омані власних очікувань та міркувань.

Адвокат зауважила, що особливо в умовах воєнного часу актуалізувались запити на визначення місця проживання дитини з батьком, а при екологічній роботі з таким запитом розумієш, що насправді людині потрібна консультація з питань мобілізації, а не послуга сімейного адвоката.

Лекторка висвітлила правила першої розмови адвоката з клієнтом, серед яких:

 • ретельна підготовка;
 • зовнішній вигляд;
 • побудова довіри;
 • активне слухання;
 • увага до деталей;
 • ресурси (час/гроші/витрати);
 • робота з інтересами та очікуваннями;
 • моделювання ситуації в майбутньому;
 • прогнозований результат через призму судової практики.

Особливу увагу приділено блоку про узгодження стратегії в сімейних справах. Стратегія – це мета, яку адвокат хоче досягти, виходячи з цілей клієнта. Адвокатська техніка /тактика – «технічні прийоми, засоби, методи, які використовує адвокат для досягнення стратегічного результату, тобто здійснення захисту інтересів свого клієнта» (Я. П. Зейкан).

Ольга Михальчук надала практичні рекомендації щодо узгодження стратегії: у письмовому вигляді, оформленому окремим файлом/документом, зі структурою, що включає запит клієнта, правову позицію по справі, перелік запланованих юридичних дій та інструментів (адвокатські запити, зустрічний позов, витребування доказів, експертиза, клопотання тощо), витрати, додаткові витрати, можливі ризики, та графа про факт ознайомлення та узгодження клієнтом стратегії у справі, заперечення/пропозиції клієнта.

Надання правничої допомоги клієнту передбачає обробку значного обсягу інформації. Систематизація та організація отриманих в процесі роботи документів, інформації та будь-яких інших матеріалів є одним із засобів, що забезпечують якість наданої адвокатом правової допомоги та слугує свого роду технікою безпеки адвоката. Таким засобом є адвокатське досьє.

Водночас лекторка зауважила, що адвокат не зобов’язаний вести адвокатське досьє і його відсутність не може бути підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, а також не є доказом ненадання, неналежного, неповного, несвоєчасного чи неякісного надання ним правничої допомоги.

На продовження теми про обов’язок адвоката узгоджувати стратегію по справі проаналізовано зміст ст.18 Правил адвокатської етики (далі – ПАЕ), згідно якої адвокат інформує клієнта щодо ведення дорученої йому справи, у тому числі щодо правової позиції у справі, та ч. 2 ст. 26. ПАЕ щодо інформування клієнта про хід та результати виконання доручення.

Адвокатка звернула увагу слухачів на регламентований обов’язок погодження правової позиції по справі, але не обов’язок адвоката надсилати клієнту всі процесуальні документи на перевірку.

Під час заходу висвітлено важливі аспекти договору про надання правничої допомоги щодо форми та змісту, з посиланням на Постанову ВП ВС від 06.11.2019 року у справі № 817/66/16, згідно якої надання правової допомоги без укладання договору в письмовій формі, зокрема лише на підставі довіреності, не допускається. Рекомендовано передбачити в Договорі про надання правничої допомоги правила взаємодії з клієнтом з визначенням часового режиму для спілкування, зважаючи на емоційну складову сімейних справ. Розглянуто можливість укладення неповнолітньою особою договору з адвокатом, та зазначено, що неповнолітня особа, яка досягла 14-річного віку, може укладати договір з адвокатом виключно за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Адвокат зазначила, що засади комунікації адвоката з клієнтом врегульовані положеннями Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правилами адвокатської етики, а також визначені Договором про надання правничої допомоги та узгодженою письмово правовою позицією по справі. Адвокат ще раз наголосила не нехтувати останнім документом та приділяти час, щоб письмово оформити розроблену деталізовану стратегію по справі та отримати підтвердження від клієнта про факт узгодження.

Серед емоційних складових при участі адвоката у вирішенні сімейного конфлікту розглянуто наступні:

 • сімейний адвокат – не сторона сімейного конфлікту;
 • сімейний адвокат – не є одночасно медіатором;
 • сімейний адвокат – не психолог;
 • сімейний адвокат – не «панацея» для клієнта у вирішенні всіх проблем;
 • заборона ототожнення адвоката з клієнтом (ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність);
 • професійна взаємоповага між адвокатами-опонентами по справі;
 • абсолютна конфіденційність та адвокатська таємниця.

На завершення заходу слухачам запропоновано узагальнення дисциплінарної практики КДКА щодо конфлікту інтересів (рішення вкдка № Х-017/2019 від 04.10.2019), щодо звернень з адвокатським запитом (рішення вкдка № ІІ-010/2023 від 23.02.2023), щодо розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката (рішенням вкдка № VІІІ-024/2021 від 04.08.2021).

За змістом зазначених документів звернуто увагу на наступні положення:

 • «При встановленні адвокатом контактів та спілкування у соціальних мережах, Інтернет-форумах та інших формах спілкування в мережі Інтернет з клієнтами, колегами, суддями, процесуальними опонентами та іншими особами та їх об’єднаннями, він зобов’язаний виключити можливість виникнення конфлікту інтересів»;
 • «Факт ненаправлення адвокатського запиту може бути ознакою невиконання адвокатом своїх професійних обов’язків»;
 • «Нетактовні висловлювання щодо колеги (адвоката) були підтверджені записом судового засідання, КДКА ухвалила правильне рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності».

Подякувавши за увагу, лектор привітала покликання слухачів допомагати людям розв’язувати проблемні питання в особистому житті через застосування законних та екологічних механізмів та побажала успіхів в практиці сімейним адвокатам-початківцям.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.